برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقاومت آنتي بيوتيکي و رديابي حضور ژن fimH در جدايه هاي اشريشياکلي بدست آمده از انسان و طيور گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران
 
چکیده: 
يکي از منابع بالقوه ي عفونت هاي باکتريايي در انسان و خصوصاً عفونت هاي ناشي از باکتري اشريشياکلي، طيور پرورشي مي باشد. مطالعات مختلف قرابت هاي ژنتيکي را بين سويه هاي پاتوژن پرندگان (APEC) و ساير سويه هاي بيماريزاي انسان نشان داده است. در اين مطالعه ضمن رديابي حضور ژن fimH که از عوامل اتصال و کلونيزه شدن باکتري در غشاهاي مخاطي مي باشد، مقاومت آنتي بيوتيکي جدايه هاي مختلف اشريشياکلي بدست آمده از طيور گوشتي و انسان با يکديگر مقايسه و بررسي شد. پس از جمع آوري و شناسايي جدايه ها (شامل 26 جدايه انساني و 60 جدايه طيور گوشتي)، ابتدا DNA تام ميکروارگانيسم ها با روش جوشاندن استخراج شده و سپس با کمک پرايمرهاي اختصاصي ژن مورد نظر با روش واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) مورد رديابي قرار گرفت. همچنين مقاومت سويه هاي مورد مطالعه نسبت به 14 آنتي بيوتيک مختلف با کمک روش انتشار ديسک (Disk diffusion method) ارزيابي و تعيين شد. در مجموع از ميان 86 سويه اشريشياکلي مورد مطالعه، ژن fimH در ميان 53 جدايه (62/61%) رديابي و شناسايي شد. همچنين جدايه ها، مقاومت بالايي را به آنتي بيوتيک هاي اکساسيلين (02/93%)، کليستين (86/91%) و سفالکسين (53/89%) نشان دادند. بر اساس نتايج بدست آمده حضور ژن مورد نظر در ميان جدايه هاي انساني به طور معناداري (P<0. 05) بيشتر از جدايه هاي بيماريزاي پرندگان بود. در مجموع 70 الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در جدايه ها مشاهده شد و بررسي آنها تفاوت آشکار الگوهاي غالب در جدايه هاي با منبع متفاوت را نشان داد که مي تواند به دليل مصرف آنتي بيوتيک هاي متفاوت در درمان عوارض ناشي از اين باکتري در انسان و دام باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خوشبخت، ر.، و هادی نژاد، س.، و خسروی، م.، و میهن خواه، ع.، و صلواتی، م.، و محبت، ع. (1397). مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور ژن fimH در جدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از انسان و طیور گوشتی. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), 14(2 (پیاپی 37) ), 49-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469919Vancouver : کپی

خوشبخت راحم، هادی نژاد سیده هانیه، خسروی مجتبی، میهن خواه عباس، صلواتی مائده، محبت علی. مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور ژن fimH در جدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از انسان و طیور گوشتی. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار). 1397 [cited 2021April16];14(2 (پیاپی 37) ):49-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469919IEEE : کپی

خوشبخت، ر.، هادی نژاد، س.، خسروی، م.، میهن خواه، ع.، صلواتی، م.، محبت، ع.، 1397. مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور ژن fimH در جدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از انسان و طیور گوشتی. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), [online] 14(2 (پیاپی 37) ), pp.49-60. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469919>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی