برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توانايي تحمل رقابت ارقام بومي و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L. ) در برابر علف هرز اويارسلام زرد (Cyperus esculentus L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور ارزيابي اثر تراکم علف هرز اويارسلام زرد (Cyperus esculentus) بر برخي از صفات فيزيولوژيک، مورفولوژيک و عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa) در سال زراعي 91-1390 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا در آمد. در اين آزمايش دو فاکتور تراکم علف هرز اويارسلام زرد در چهار سطح (شامل شاهد، 60، 120 و 180 بوته در متر مربع) و رقم برنج در سه سطح (شامل طارم به عنوان رقم محلي، شيرودي و قائم به عنوان ارقام اصلاح شده) بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس بيانگر اختلاف کاملاً معني دار تعداد علف هرز، رقم و برهمکنش آنها از نظر صفات طول ساقه، سطح برگ پرچم، تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ، ميزان کلروفيل، محتواي کلروفيل (SPAD)، شاخص برداشت و عملکرد شلتوک بود. بررسي مقايسه ميانگين صفات در تمامي ارقام نشان از کاهش ميزان آنها تحت شرايط رقابت با اين علف هرز بود، به طوري که کمترين ميزان اين صفات در تراکم 180 بوته از اين علف هرز در متر مربع بدست آمد. همچنين شيب معادلات در تجزيه رگرسيوني بين ارقام برنج نشان داد که واکنش ارقام برنج نسبت به افزايش تراکم اين علف هرز يکسان نبوده است، به طوري که رقم طارم با کمترين ميزان شيب خط در صفات سطح برگ پرچم (y= 33. 22-0. 04x)، طول ساقه (y= 105. 33-0. 20x)، تعداد پنجه بارور (y= 22. 5-0. 03x)، شاخص برداشت (y= 24. 98-0. 3x) و عملکرد شلتوک (y= 366. 6-0. 57x) به عنوان يک رقابت کننده قوي (01/0P≤ ) و ارقام شيرودي و قائم به ترتيب در رده هاي بعدي به عنوان رقابت کننده هاي ضعيف تر در برابر اين علف هرز قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، م.، و پیردشتی، ه.، و آقاجانی مازندرانی، ق.، و موسوی طغانی، س. (1393). ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L. ) در برابر علف هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L. ). دانش علف های هرز, 10(1 ), 61-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469874Vancouver : کپی

محمدی محمود، پیردشتی همت اله، آقاجانی مازندرانی قاسم، موسوی طغانی سیدیوسف. ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L. ) در برابر علف هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L. ). دانش علف های هرز. 1393 [cited 2022January25];10(1 ):61-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469874IEEE : کپی

محمدی، م.، پیردشتی، ه.، آقاجانی مازندرانی، ق.، موسوی طغانی، س.، 1393. ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L. ) در برابر علف هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus L. ). دانش علف های هرز, [online] 10(1 ), pp.61-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469874. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی