برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

امکان سنجي مهندسي مجدد با رويکرد استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت در مرکز آموزشي-درماني بوعلي سيناي ساري در سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از توسعه سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني، ارتقاي سرويس مکانيزه اطلاعات بيمار مي باشد که به منظور ارتقاي اثربخشي و عملکرد مطلوب خدمات، طراحي مي شود. در اين راستا، استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت، نقش بسزايي را در اتخاذ تصميمات و تعيين استراتژي توسط مديران ايفا مي نمايد. روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي-مقطعي بود و به صورت موردي در مرکز آموزشي-درماني بوعلي سيناي شهر ساري در سال 1396 انجام شد. جامعه آماري مطالعه را 111 نفر از کاربران سيستم اطلاعات بيمارستاني آن مرکز تشکيل داد. ابزار جمع آوري داده ها، پرسش نامه اي شامل 9 مؤلفه (78 عامل) بود. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: تحليل وضعيت عوامل مؤثر بر مهندسي مجدد از ديدگاه کاربران نشان داد که سطح وضعيت مؤلفه ها، 8/65 درصد متوسط، 8/19 درصد نامطلوب و 4/10 درصد مطلوب بود. نتيجه گيري: نتايج به دست آمده براي مديران در سطوح مختلف جهت بهبود عملکرد سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني در راستا ي استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت قابل استفاده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی