برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سواد سلامت دانش آموزان دختر شهر تبريز بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سواد سلامت يک مسأله جهاني مي باشد و به دليل نقش آن در نحوه تصميم گيري اشخاص در زمينه هاي مرتبط با سلامت، به عنوان يکي از ابزارهاي اساسي ارتقاي سطح سلامت جامعه مورد توجه سياست گذاران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعيين سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبريز بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي انجام شد. روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي-پيمايشي و جامعه آماري آن شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبريز (25112 نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول Morgan، 387 نفر تعيين گرديد که نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي انتخاب شدند. داده ها به وسيله پرسش نامه استاندارد سواد سلامت منتظري و همکاران متشکل از 5 بعد و 33 گويه جمع آوري شد و سپس با استفاده از آزمون MANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: تفاوت معني داري بين ميزان نمرات سواد سلامت دانش آموزان سه گروه سني و ابعاد آن شامل دسترسى ، خواندن، فهم، ارزيابى و تصميم گيري وجود داشت. همچنين، تفاوت معني داري بين ميزان نمرات خواندن، فهم، ارزيابي و تصميم گيري دانش آموزان نواحي پنج گانه مشاهده گرديد، اما تفاوت بين ميزان نمرات دسترسي دانش آموزان نواحي مختلف معني دار نبود. نتيجه گيري: نتايج به دست آمده مي تواند براي برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش جهت بهبود سواد سلامت دانش آموزان استفاده گردد. ضمن اين که دانش آموزاني که از اين طريق امکان پيشرفت تحصيلي بيشتري خواهند داشت، از جمله بهره برداران اصلي نتايج مطالعه حاضر مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدیوی، ا. (1397). بررسی سواد سلامت دانش آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی. مدیریت اطلاعات سلامت, 15(4 (پیاپی 62) ), 182-187. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469791Vancouver : کپی

خدیوی اسداله. بررسی سواد سلامت دانش آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی. مدیریت اطلاعات سلامت. 1397 [cited 2022January18];15(4 (پیاپی 62) ):182-187. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469791IEEE : کپی

خدیوی، ا.، 1397. بررسی سواد سلامت دانش آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی. مدیریت اطلاعات سلامت, [online] 15(4 (پیاپی 62) ), pp.182-187. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469791. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی