برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ساخت و اعتباريابي پرسش نامه کسب سواد اطلاعات درمان بيماران مبتلا به سرطان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سواد اطلاعات درمان به اطلاعات درماني بيماران در طول فرايند درمان مي پردازد که بايد به درستي تعيين و هدايت گردد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباريابي پرسش نامه کسب سواد اطلاعات درمان بيماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش بررسي: اين مطالعه از نوع پيمايشي بود و جامعه مورد آزمون براي تعيين روايي و پايايي نهايي پرسش نامه، 570 بيمار مبتلا به سرطان بودند که مراحل درماني خود را در بيمارستان اميد مشهد سپري مي نمودند. پرسش نامه در بازه زماني تير ماه سال 1396 بين نمونه اي متشکل از 227 بيمار توزيع گرديد. روايي محتوايي با استفاده از شاخص نسبت روايي محتوا CVR (Content Validity Ratio) و شاخص روايي محتوا CVI (Content Validity Index) و روايي سازه با استفاده از آزمون کرويت نمونه Bartlett تعيين شد. ضريب Cronbach's alpha نيز جهت سنجش پايايي پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفت. يافته ها: از بين 40 گويه پرسش نامه، 37 گويه با شاخص CVR برابر با 76/0 مورد پذيرش قرار گرفت که نشان از روايي ابزار داشت. تحليل روايي سازه ابزار تهيه شده، 258/8250 و سطح معني داري 001/0 بود که نشان داد اندازه نمونه براي انجام تحليل عاملي مؤلفه هاي اطلاع يابي بيماران مناسب مي باشد. همچنين، نتايج تحليل عاملي حاکي از آن بود که پرسش نامه تهيه شده، ابزاري چند بعدي و داراي 6 مؤلفه است که بر طبق درصد واريانس و ارزش ويژه شامل «داروها، شيوه درمان، تغذيه، آزمايش ها، هزينه هاي درمان و ورزش» بود. ضريب Cronbach's alpha حاصل شده براي تمامي مؤلفه هاي پرسش نامه نيز از 7/0 بيشتر بود که بيان کننده پايايي ابزار مي باشد. نتيجه گيري: بر مبناي پرسش نامه تدوين شده، اين امکان براي کادر درماني ميسر خواهد شد که نياز اطلاعاتي بيماران مبتلا به سرطان را در مؤلفه هاي مختلف سواد اطلاعات درمان تشخيص دهند و بر اساس آن، نياز اطلاعاتي آنان را مرتفع سازند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرزین، م.، و بهزادی، ح.، و صنعت جو، ا.، و شهیدثالث، س. (1397). ساخت و اعتباریابی پرسش نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان. مدیریت اطلاعات سلامت, 15(4 (پیاپی 62) ), 149-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469760Vancouver : کپی

فرزین محبوبه، بهزادی حسن، صنعت جو اعظم، شهیدثالث سودابه. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان. مدیریت اطلاعات سلامت. 1397 [cited 2022January18];15(4 (پیاپی 62) ):149-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469760IEEE : کپی

فرزین، م.، بهزادی، ح.، صنعت جو، ا.، شهیدثالث، س.، 1397. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان. مدیریت اطلاعات سلامت, [online] 15(4 (پیاپی 62) ), pp.149-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469760. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی