برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  29 , شماره  113 ; از صفحه 40 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد نقطه اي منحني مشخصه رطوبتي خاک با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و بهينه سازي آن با الگوريتم ژنتيک در کشت و صنعت هاي نيشکر خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 
چکیده: 
ويژگي هاي هيدروليکي خاک در مديريت اراضي تحت کشت نيشکر نقش به سزايي دارد. هدف از اين تحقيق برآورد نقطه اي منحني مشخصه ي رطوبتي خاکبااستفاده شبکه ي عصبي مصنوعيوبهينه سازيآنبا الگوريتم ژنتيک مي باشد. به اين منظور براساس ويژگي هاي مديريت اراضي، درصد مواد آلي، بافت خاک، هدايت الکتريکي و درصد سديم جذب سطحي شده، 4 واحد کاري در کشت و صنعت هاي دعبل خزاعي، امير کبير، کارون و هفت تپه انتخاب شد. در مجموع تعداد 310 نمونه خاک از دو عمق 40-0 و 80-40 سانتي متري نيمرخ خاک به طور تصادفي برداشت گرديد. در اين پژوهش پنج مدل به شکل سلسله مراتبي به وسيله ي شبکه ي عصبي مصنوعي براي برآورد نقطه اي منحني مشخصه ي رطوبتي خاکمورد پي ريزي و ارزيابي قرار گرفت. جهت بررسي کارآيي مدل ها از ضريب همبستگي اسپيرمن (R)، متوسط مربعات خطاي نرمال شده (NMSE) و متوسط خطاي مطلق (MAE) استفاده شد. از آن جا که انتخاب هر يک از پارامترهاي متغير شبکه ي عصبي مستلزم آزمون و خطاهاي مکرر و در نتيجه آموزش تعداد زيادي شبکه با ساختار مختلف بود، از روش الگوريتم ژنتيک براي بهينه يابي اين پارامترها استفاده شد و کارايي اين روش در بهينه سازي شبکه ي عصبي بررسي گرديد. نتايج نشان داد که شبکه ي عصبي در مدل سازي و برآورد نقطه اي منحني مشخصه ي رطوبتي خاکاز دقت بالايي برخوردار است (054/0NMSE=، 019/0MAE=، 963/0R=). همچنين تلفيق شبکه ي عصبي با الگوريتم ژنتيک، جهت بهينه سازي شرايط اجرايي آن، مثبت ارزيابي گرديد و روش تلفيقي در تمامي موارد برتري خود را نسبت به اجراي شبکه ي عصبي بدون بهينه سازي نشان داد (015/0NMSE=، 01/0MAE=، 985/0R=).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی