مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تحليل سطح ترسيمي آزمون خانواده در کودکان عادي و بد سرپرست (4 تا 6 سال تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارتباط تصويري، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد تهران مرکز
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه شاخص هاي تفسيري ترسيم شده در آزمون ترسيم خانواده (مدل کرمن) در کودکان است. آزمودني ها شامل 50 کودک (25 کودک عادي و 25 کودک بد سرپرست) سنين مابين 4 تا 6 سال، دختر و پسر بودند که با مراجعه به 4 مهدکودک در منطقه 3 تهران و 3 مرکز نگهداري کودکان بد سرپرست (وابسته به سازمان بهزيستي) در مناطق 3 و 5، در سال 1397 و در تهران به روش خوشه اي تصادفي انتخاب شده اند. دليل انتخاب مراکز نگهداري کودکان بد سرپرست در دو منطقه، کمبود تعداد اين کودکان با شرايط سني در نظر گرفته شده در يک منطقه بوده است. در اين پژوهش، سطح ترسيمي آزمون خانواده موردبررسي و تفسير قرارگرفته است؛ که شامل (وسعت نيروي خطوط، ريتم و آهنگ ترسيم ناحيه ترسيم، جهت ترسيم) و از قسمت ساخت صوري (پويائي ترسيم و تعامل بين اشخاص) هست و با استفاده از آزمون (کاي دو 1) و (تي2) محاسبه شده است. روش پژوهش تحليلي _ توصيفي است. يافته ها، در قسمت ريتم قالبي تفاوت معناداري به دست آمده است؛ به اين معنا که احتمالاً کودکان با الگوهاي خشک و سخت فکري و رفتاري مواجه هستند و اين مسئله احتمالاً به شيوه هاي فرزند پروري والدين مرتبط خواهد بود؛ اما در قسمت هاي ديگر تفاوت معناداري يافت نشد و هر دو گروه تقريباً يکسان رفتار کرده اند که اين مسئله قابل تأمل است زيرا با شرايطي که کودکان عادي دارند و شرايط سختي که کودکان بد سرپرست داشته اند و دارند انتظار مي رود کودکان عادي در شرايط بهتر و بهنجارتري باشند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی