مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

الزامات طراحي برنامه درسي رشته طراحي صنعتي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، استان تهران، شهر تهران
 
چکیده: 
با توجه به قدمت 30 ساله ي آموزش طراحي صنعتي در ايران و گذشت 18 سال از آخرين برنامه درسي مصوب اين رشته، ضرورت طراحي برنامه درسي جديد براي اين رشته وجود دارد، پژوهش حاضر با هدف تبيين عوامل اثرگذار بر طراحي برنامه درسي رشته طراحي صنعتي در مقطع کارشناسي در ايران و با رويکرد کيفي و به روش پديدار شناسي صورت گرفته است. جمعيت مورد مطالعه اعضاي هيات علمي رشته طراحي صنعتي(حداقل با مرتبه استادياري) در دانشگاه هاي تهران بودند. با روش نمونه گيري مبتني بر هدف و تا رسيدن به حد اشباع داده ها، تعداد 16 نفر بررسي شدند. گردآوري داده ها از طريق انجام مصاحبه نيمه ساختار يافته عميق صورت گرفت و با روش تحليل محتواي کيفي تجزيه و تحليل ها انجام شدند. مضامين بدست آمده در جلسه ي ميزگرد صاحبنظران بررسي و نتايج نهايي تحقيق، مشخص شدند. در راستاي هدف پژوهش، 604 کد معنادار يافت شد که در انتها، ده مضمون اصلي به عنوان الزامات طراحي برنامه درسي رشته طراحي صنعتي آشکار گشت، که در دو حيطه برنامه درسي و اصلاحات جاي گرفتند. در حيطه برنامه درسي، شش مضمون هدف گذاري، مؤلفه هاي مؤثر در برنامه درسي، محتوا، ياددهي-يادگيري، فضاي آموزشي، ارزشيابي و در حيطه اصلاحات، چهار مضمون به روز رساني، تغيير و بازنگري، اعتبار و ضرورت ايجاد گرايش قرار گرفتند. نتيجتاً بر اساس بايدهاي آشکار شده به منظور طراحي برنامه درسي رشته طراحي صنعتي، لزوم بازتعريف ايراني رشته طراحي صنعتي و تعيين اهداف برنامه درسي بر اساس نيازسنجي، تدوين تخصصي برنامه درسي و استفاده از تجربه30 ساله ي آموزش اين رشته، تدوين راهبردهايي براي انتقال دانش و دست يابي به مدل بومي رشته طراحي صنعتي، انتخاب راهبردهاي يادگيري در عرصه و يادگيري مشارکتي در فرايند ياددهي-يادگيري، ضرورت فضاهاي آموزشي متنوع، ارزشيابي مداوم و اصلاحات برنامه درسي، بازنگري و به روز رساني برنامه درسي، اعتبار بخشي رشته طراحي صنعتي و ايجاد گرايش در مقطع کارشناسي رشته طراحي صنعتي به عنوان پيشنهادهايي براي طراحي مجدد برنامه درسي اين رشته بعد از 20 سال ارائه گرديد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 20
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی