برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت اجتماعي مسيرهاي ارتباطي باز و نيمه باز پرديس هاي دانشگاهي، مطالعه موردي: پرديس دانشگاه کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
 
چکیده: 
طي ساليان گذشته در کشور ما، علي رغم اهميت خاص فضاهاي باز در امر آموزش، بناهاي آموزشي فراواني بدون توجه به خواسته ها و نيازهاي کاربران و فراگيران به بناها و محوطه هاي باز به وجود آمده اند. با توجه به روند روبه رشد دانشجويان و اقليم آب وهوايي گرم در کاشان و تأثير منفي آن بر سطح تعاملات، پژوهش حاضر قصد دارد با بررسي کيفيت اجتماعي در قالب معيارهايي از قبيل اجتماع پذيري، پياده مداري، انعطاف پذيري، سرزندگي، ايمني، خوانايي و غناي حسي، به ارزيابي اين بعد در دانشگاه بپردازد. روش مطالعه تدوين معيارهاي مستخرج از ديدگاه نظريه پردازان شهرسازي با به کارگيري طيف ليکرت و تهيه ي پرسش نامه و برداشت هاي ميداني بوده و براي تعيين ميزان اهميت معيارها از روش سلسله مراتبي AHPبهره گرفته شده است. يافته هاي ارزيابي حاکي از متوسط بودن معيارهاي مورد بررسي در پرديس دانشگاه دارد؛ به گونه اي که معيارهاي اجتماع پذيري، پياده مداري، انعطاف پذيري، سرزندگي، خوانايي و ايمني در طيف متوسط و غناي حسي در طيف ضعيف قرار مي گيرند. مهم ترين نقاط ضعف مسيرهاي باز و نيمه باز عبارت اند در عرصه ي اجتماع پذيري، ضعف مبلمان و ترکيب نامناسب کاربري ها؛ در عرصه ي پياده مداري، سرويس دهي نامناسب مبلمان و کيفيت پايين کف سازي؛ در عرصه ي انعطاف پذيري، ناسازگاري فعاليت هاي بيرون و درون فضاها و کيفيت نامناسب پاتوق ها؛ در عرصه ي سرزندگي، کيفيت پايين فضاهاي سبز و جمعي و ناکارآمد بودن سيستم حمل ونقل؛ در عرصه ي خوانايي، کافي نبودن تابلوهاي راهنماي نصب شده، کيفيت پايين در عرصه ي غناي حسي، و در نهايت در عرصه ايمني، تداخل مسير سواره و پياده و مشکل ايمني در شب. با اين حال، مواردي چون ايمني در روز، سيستم روشنايي محوطه و کميت فضاي سبز از نقاط قوّت پرديس به شمار مي آيد. نکته اي که در فرايند طراحي دانشگاه بايد بدان توجه خاص نمود، انعطاف پذير ساختن فضاهاي جمعي است؛ اصلي که در توسعه ي دانشگاه کاشان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين علاوه بر توجه خاص به زيرسنجه هاي با امتياز کم، بر تقويت و طراحي نقاط داراي پتانسيل تبديل به مکان هاي عمومي موفق و سازمان دهي مسيرها، باز طراحي مسيرهاي دوچرخه و. . . تأکيد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رضایی، ن.، و محمدزاده، ر.، و عمرانی پور، ع. (1395). ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس های دانشگاهی, مطالعه موردی: پردیس دانشگاه کاشان. مطالعات معماری ایران, 5(10 ), 183-206. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469580Vancouver : کپی

رضایی ناهیده، محمدزاده رحمت، عمرانی پور علی. ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس های دانشگاهی, مطالعه موردی: پردیس دانشگاه کاشان. مطالعات معماری ایران. 1395 [cited 2021April19];5(10 ):183-206. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469580IEEE : کپی

رضایی، ن.، محمدزاده، ر.، عمرانی پور، ع.، 1395. ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس های دانشگاهی, مطالعه موردی: پردیس دانشگاه کاشان. مطالعات معماری ایران, [online] 5(10 ), pp.183-206. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469580>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی