برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل اجتماعي و جغرافيايي مؤثر بر پديده سرقت در شهرستان بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی امین
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ورود مهاجران داخلي و خارجي از يک سو و همچنين توسعه شهر از سوي ديگر، باعث گسترش محله هاي حاشيه نشين در شهر بندرعباس شده اند. اين عوامل باعث گرديد تا محلات شهر بندرعباس پايداري خود را از دست بدهند و به محلات مسئله دار شهري تبديل شوند. چنين شرايطي زمينه را براي جرايم مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي از جمله سرقت مهيا کرده است. روش شناسي: روش پژوهش به صورت پيمايش، از نوع همبستگي است و از روش کتابخانه اي و بازخواني پرونده هاي وقوع سرقت هاي شايع در سال 94 در شهرستان بندرعباس انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان از بين پرونده هاي سرقت محاسبه گرديد که تعداد 351 پرونده هاي سرقت مورد برآورد و محاسبه گرديد. براي ارزيابي روايي داده ها از فن تحليل عاملي استفاده شده است. يافته ها: با توجه به مقادير به دست آمده از ضريب همبستگي پيرسون، با سطح معناداري ( 001/0) و با احتمال صحت 9/99درصد ارتباط بسيار قوي بين «سرقت در شهرستان بندرعباس» و متغير مستقل مؤلفه هاي اجتماعي تأثيرگذار وجود دارد. همچنين يافته هاي به دست آمده از آزمون رگرسيون چندگانه، نشان دهنده اين واقعيت است، تأثير گروه همسالان، خانواده، فقر و بيکاري، مهاجرت، محله زندگي و تحصيلات» به ترتيب تأثيرگذاري با مقدار بتا (45. /)، (31. /)، (20. /)، (16. /)، (15. /)، (13. /) در سطح عالي با (احتمال صحت 9/99 درصد) بيشترين ميزان جرم سرقت را تبيين نمودند. نتيجه گيري: نتايج نشان داد که فقر فرهنگي، نقش اساسي در ايجاد جرم دارد و غالب مجرمان بي سواد بوده و در اثر فقدان امکانات رشد فکري، براي پيشرفت و ترقي خود از شيوه هاي ديگر فرهنگي مانند توانمندي هاي جسمي بهره جسته اند. وجود بيکاري و فقر باعث ايجاد يک رابطه معنادار بين شرايط اقتصادي فرد مرتکب به سرقت شده است. نتايج نشان داد هر چه خاستگاه سارق، آلوده تر و جرم خيزتر باشد، احتمال انجام سرقت توسط وي بيشتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورغلامی سروندانی، م.، و خرم رودی، ع.، و میرشکاران، ی.، و کیانی، ج. (1397). تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس. انتظام اجتماعی, 10(3 ), 1-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469560Vancouver : کپی

پورغلامی سروندانی محمدرضا، خرم رودی علی اصغر، میرشکاران یحیی، کیانی جواد. تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس. انتظام اجتماعی. 1397 [cited 2022January23];10(3 ):1-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469560IEEE : کپی

پورغلامی سروندانی، م.، خرم رودی، ع.، میرشکاران، ی.، کیانی، ج.، 1397. تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس. انتظام اجتماعی, [online] 10(3 ), pp.1-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469560. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی