برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 53 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل اجتماعي مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي ديدگاه شهروندان اراکي در رابطه با تأثير عوامل اجتماعي بر احساس امنيت اجتماعي انجام شده است. در واقع هدف اصلي پژوهش حاضر «تبيين عوامل اجتماعي مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي» مي باشد. روش: پژوهش حاضر در سطح تبييني است که با روش پيمايش انجام شده است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه شهروندان اراکي در سال 1396 بود. انتخاب نمونه به روش نمونه گيري خوشه اي صورت گرفته است. تکنيک هاي جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مي باشد که در حجم نمونه 384 نفر اجرا و براي سنجش احساس امنيت اجتماعي، از پرسشنامه استاندارد احساس امنيت، استفاده شده است. يافته ها: براساس يافته هاي پژوهش مؤلفه هاي اجتماعي تأثيرگذار بر احساس امنيت اجتماعي به ترتيب عبارت اند از: عملکرد ناجا، آگاهي اجتماعي، رضايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، پايگاه اجتماعي، مشارکت اجتماعي و منشأ اجتماعي. نتيجه گيري: پليس ﺑ ﻪ ﻋ ﻨ ﻮ ان اﺑ ﺰ ار ﮐ ﻨ ﺘ ﺮ ل ﺑ ﯿ ﺮ وﻧ ﯽ اﻓ ﺮ اد؛ روابط و مناسبات اجتماعي نيز با افزايش آگاهي هاي اجتماعي؛ رفع تبعيض و بي عدالتي، فقر و فساد از جامعه که رضايت مندي اجتماعي را بهبود مي بخشد؛ ﺗ ﺮ اﻛ ﻢ ارﺗ ﺒ ﺎ ﻃ ﻲ با بهبود اﻋ ﺘ ﻤ ﺎ د اجتماعي؛ ايجاد شرايط به منظور جذب گرايش هاي مختلف به جذب در پايگاه هاي اجتماعي؛ ترويج و تبليغ نقش هاي اجتماعي به منظور تقويت مشارکت اجتماعي؛ ﺗ ﻌ ﺪ د ﺷ ﺒ ﮑ ﻪ ﻫ ﺎ ي ﻣ ﺸ ﺎ رﮐ ﺖ اﺟ ﺘ ﻤ ﺎ ﻋ ﯽ و نيز جلوگيري از قطبي شدن هنجارها؛ تضاد هنجاري؛ ناپايداري هنجاري؛ ضعف هنجاري و بي هنجاري در جامعه در راستاي منشاء اجتماعي؛ جملگي به بهبود ضريب احساس امنيت اجتماعي کمک خواهند نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رادفر، م.، و حبیب زاده، ا. (1397). عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی, 10(2 ), 53-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469539Vancouver : کپی

رادفر محمدرضا، حبیب زاده اصحاب. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی. 1397 [cited 2021April16];10(2 ):53-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469539IEEE : کپی

رادفر، م.، حبیب زاده، ا.، 1397. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی, [online] 10(2 ), pp.53-84. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469539>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی