برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سرمايه اجتماعي و گرايش دانش آموزان به مصرف موادمخدر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یزد
 
چکیده: 
چکيده زمينه و هدف: دانش آموزان در معرض خطرات زيادي هستند که سلامت جسمي و رواني آنان را تهديد مي کند و انجام فعاليت هاي علمي در اين حوزه از اهميت بسزايي برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و گرايش به مصرف موادمخدر در شهر زابل مي باشد. روش شناسي: روش تحقيق از نوع پيمايشي و جامعه آماري آن دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه در شهر زابل که تعداد آن ها 4721 نفر مي باشند حجم نمونه 355 نفر، که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه محقق ساخته مي باشد که روايي آن ها از طريق اعتبار صوري و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ سنجيده شد. يافته ها: حاکي از آن است که ميانگين ميزان گرايش به موادمخدر پسران به طور معنادار از دختران بيشتر است؛ همچنين بين ارتباط با دوستان ناباب و ميزان گرايش به موادمخدر رابطه مثبت معناداري وجود دارد، اما بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن با گرايش به موادمخدر رابطه معنادار معکوس دارد. نتايج: آزمون رگرسيون نشان داد که روابط با دوستان ناباب، جنسيت و هنجارهاي اجتماعي در مجموع 36 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع شاه آبادی، ا.، و اویسی، م.، و بنیاد، ل. (1397). رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش آموزان به مصرف موادمخدر. انتظام اجتماعی, 10(1 ), 1-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469511Vancouver : کپی

زارع شاه آبادی اکبر، اویسی محمدعلی، بنیاد لیلی. رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش آموزان به مصرف موادمخدر. انتظام اجتماعی. 1397 [cited 2022January29];10(1 ):1-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469511IEEE : کپی

زارع شاه آبادی، ا.، اویسی، م.، بنیاد، ل.، 1397. رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش آموزان به مصرف موادمخدر. انتظام اجتماعی, [online] 10(1 ), pp.1-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469511. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 299 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی