برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  71 , شماره  3 ; از صفحه 287 تا صفحه 300 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آماري و هيدروژئوشيميايي کيفيت آبهاي زيرزميني دشتهاي غربي و شرقي استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف مقايسه کيفيت آب دو دشت قروه (از قطبهاي سيب زميني کشور) و مريوان (از قطبهاي تنباکوي کشور) به ترتيب در شرق و غرب استان کردستان انجام شد. داده هاي جمع آنيونها، جمع کاتيونها، يونهاي کلر، سولفات، بيکربنات، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، سديم، نسبت جذب سديم، قليائيت، سختي کل، باقيمانده خشک و هدايت الکتريکي آبهاي زيرزميني هر دو دشت در سالهاي آماري مشترک 1377 تا 1395 به کمک ترسيم نمودارها، محاسبه شاخص ها، تعيين نسبتهاي يوني مختلف کيفيت آب و تهيه نقشه هاي پهنه بندي در محيط GIS مقايسه شدند. همچنين براي سنجش توزيع داد ه ها از آزمون کاي اسکور در سطح اطمينان 95% و براي مقايسه ميانگين متغيرها از آزمون t مستقل در سطح اطمينان 99 درصد استفاده شد. نتايج نشان داد که در هر دو دشت قروه و مريوان کاتيونها از فراوان به کمياب به ترتيب کلسيم، منيزيم، سديم و پتاسيم و آنيونها به ترتيب بيکربنات، سولفات و کلر بود. نتايج بيانگر عدم وجود اختلاف معني دار بين ميانگين متغيرهاي بيکربنات، کلسيم، پتاسيم، قليائيت، سختي کل و همچنين شاخص اشباع گازکربنيک دشتهاي قروه و مريوان بود. ميانگين ساير متغيرها، نسبتهاي يوني و شاخص هاي مورد پژوهش داراي اختلاف معني دار در سطح اطمينان 99 درصد بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی