برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  71 , شماره  3 ; از صفحه 809 تا صفحه 827 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل منطقه اي بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسيون مؤلفه هاي اصلي در حوضة آبخيز سفيدرود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران
 
چکیده: 
رسوب ناشي از فرسايش خاک به عنوان مهم ترين نماية تخريب اراضي، چالشي مهم در بحث توسعه ي پايدار و تهديدي بر زيست بوم ها تلقي مي شود. لذا برآورد معتبر رسوب خروجي از آبخيزها بسيار حائز اهميت مي باشد. گستردگي آبخيزها و کمبود ايستگاه هاي سنجش رسوب باعث شده است تا از روش هاي تحليل منطقه اي جهت برآورد بار رسوب معلق در آبخيز فاقد و يا کمبود آمار استفاده شود. هدف از اين تحقيق تحليل منطقه اي بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسيون مؤلفه هاي اصلي در مناطق همگن حوضة آبخيز سفيدرود با مساحت 59273 کيلومترمربع است. در اين پژوهش، 23 ايستگاه رسوب سنجي با دوره هاي آماري 30 سال انتخاب گرديد و ميانگين سالانة رسوب زيرحوضه ها به عنوان متغير وابسته و 18 متغير فيزيوگرافي و هيدرولوژيک مربوط به زير حوضه ها به عنوان متغير مستقل تعيين شدند. پس از تعيين مناطق همگن، در هر منطقة همگن براساس روش تجزية مؤلفه هاي اصلي (PCA) مؤلفه هاي مؤثر در رسوب شناسايي شدند. درنهايت ارتباط بين بار رسوب معلق در دورة بازگشت هاي مختلف و مؤلفه هاي مؤثر در مناطق همگن تعيين شدند. نتايج نشان داد که ايستگاه هاي واقع در منطقة مورد مطالعه با بکارگيري تحليل خوشه اي در دو گروه همگن قرار گرفتند. براساس تجزية مؤلفه هاي اصلي، در منطقة همگن يک، 18 متغير به 5 مؤلفه با توجيه بيش از 87 درصد واريانس و در منطقة همگن دوم داده ها به 3 مؤلفه با توجيه بيش از 92 درصد واريانس خلاصه شدند. همچنين با استفاده از رگرسيون مؤلفه هاي اصلي در منطقة همگن 1 فاکتور اول با مقدار ضريب تبيين دبي رسوب 25 ساله 67/0 و در منطقة همگن 2، نيز فاکتور اول و دوم با ضريب تبيين 32/0 وارد مدل شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصرتی، ک.، و ایمنی، س.، و طالاری، آ. (1397). تحلیل منطقه ای بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسیون مؤلفه های اصلی در حوضة آبخیز سفیدرود. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), 71(3 ), 809-827. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469464Vancouver : کپی

نصرتی کاظم، ایمنی سپیده، طالاری آرش. تحلیل منطقه ای بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسیون مؤلفه های اصلی در حوضة آبخیز سفیدرود. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران). 1397 [cited 2022January29];71(3 ):809-827. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469464IEEE : کپی

نصرتی، ک.، ایمنی، س.، طالاری، آ.، 1397. تحلیل منطقه ای بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسیون مؤلفه های اصلی در حوضة آبخیز سفیدرود. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), [online] 71(3 ), pp.809-827. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469464. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی