برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  47 , شماره  3 ; از صفحه 409 تا صفحه 419 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل فنوتيپي رخداد سقط در گاوهاي هلشتاين ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور بررسي ميزان رخداد سقط با توجه به تعريف هاي مختلف و تأثير اقليم و اندازه ي گله روي اين عارضه و همچنين برآورد روند فنوتيپي آن صورت پذيرفت. در اين بررسي از 255781 رکورد زايش مربوط به 88502 رأس گاو که از 16 گله ي شيري گردآوري شده در بازة زماني سال هاي 1383 تا 1393، استفاده شد. ميزان رخداد سقط و عامل هاي مؤثر بر آن به ترتيب با رويه هاي FREQ و GENMODنرم افزار SASتحليل شدند. با توجه به تعريف سقط به صورت مرگ و دفع جنين بين روزهاي 260-60، 260-100 و يا 260-150 آبستني، ميانگين رخداد آن به ترتيب 5/15، 3/11 و 6/6 درصد برآورد شد. اندازه ي گله، نوع اقليم، سال فصل و نوبت زايش و همچنين اثر متقابل سال × فصل زايش و نوع اقليم × سال زايش اثر معني داري (001/0 > P) بر ميزان رخداد سقط داشتند. بيشترين فراواني رخداد سقط در گاوهاي نوبت زايش دوم (7/28 درصد) مشاهده شد. ميزان رخداد سقط در اقليم معتدل بيشتر از اقليم سرد بود (0/16 در برابر 5/14 درصد). همچنين گله هاي با بيشتر از سه هزار مولد در مقايسه با کمتر از هزار رأس، نزديک به 1 درصد، رخداد سقط بيشتري داشتند. ميانگين رخداد سقط در فصل بهار بالاترين و در پاييز کمترين (8/17 در برابر 5/13 درصد) بود. همچنين با توجه به تابعيت ميانگين حداقل مربعات بر سال زايش، رخداد سقط روند فنوتيپي مثبت و معني داري (004/0 > P) به ميزان 4/0 درصد در سال داشت. نتايج اين بررسي مي تواند در تجزيه وتحليل راهکارهاي مديريتي در کنترل رخداد سقط سودمند باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 43 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی