برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 380 تا صفحه 390 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه برخي عوامل بوم شناختي مؤثر بر انتشار گونه هاي Prangos uloptera و Prangos ferulacea در مراتع استان اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 
هدف از اين تحقيق بررسي عوامل محيطي مؤثر بر پراکنش دو گونه Prangos ferulacea Lindl. و Prangos pabularia Lindl. در مراتع استان اردبيل بود. هفت رويشگاه جنس جاشير شناسايي شد که در سه رويشگاه آن گونه P. ferulacea و در دو رويشگاه گونه P. pabularia حضور داشت. در هر رويشگاه، مکان هاي نمونه برداري مشخص و در طول 3 ترانسکت 100 متري در 10 پلات چهار مترمربعي تراکم گونه ثبت شد. نمونه خاک از ابتدا، وسط و انتهاي هر ترانسکت از عمق 30-0 سانتي متري برداشت شد. در مجاورت هر رويشگاه در مکان هاي عدم حضور گونه نيز نمونه برداري به شيوه يکسان انجام شد. در مکان هاي نمونه برداري ارتفاع از سطح دريا، شيب، جهت شيب و در آزمايشگاه برخي خصوصيات خاک نظير ماده آلي، ازت، فسفر، پتاسيم، اسيديته، هدايت الکتريکي و بافت تعيين شد. براي بررسي اثر عوامل محيطي بر حضور و عدم حضور دو گونه مورد نظر و مقايسه ميانگين خصوصيات اندازه گيري شده به ترتيب از تجزيه واريانس يک طرفه و آزمون توکي استفاده شد. براي تعيين درجه اهميت متغيرهاي اندازه گيري شده در پراکنش اين گونه ها، آناليز تشخيص مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که گونه P. pabularia در مکان هاي با مقدار فسفر، درصد رس، هدايت الکتريکي، مقدار بارندگي، درصد شن، درصد شيب و اسيديته خاک بيشتر و گونه P. ferulacea، در مکان هاي با ارتفاع از سطح دريا بيشتر و مقدار بارندگي و پتاسيم خاک کمتر سازگاري بهتري دارند. با توجه به نتايج حاصل از آناليز تشخيص، عوامل هدايت الکتريکي، ماده آلي، پتاسيم، ارتفاع از سطح دريا، شيب، جهت شيب، درصد سيلت و رس، بارندگي و دما در تمايز مکان ها و انتشار گونه هاي مورد مطالعه مؤثر هستند. بر اساس نتايج مي توان در پيشنهاد گونه ها براي مديريت، اصلاح و احياء مراتع به طور مناسب تري تصميم گيري نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی موسی وند، ا.، و قربانی، ا.، و زارع چاهوکی، م.، و کیوان بهجو، ف.، و سفیدی، ک. (1397). مقایسه برخی عوامل بوم شناختی مؤثر بر انتشار گونه های Prangos uloptera و Prangos ferulacea در مراتع استان اردبیل. مرتع, 12(4 ), 380-390. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469344Vancouver : کپی

میرزایی موسی وند امیر، قربانی اردوان، زارع چاهوکی محمدعلی، کیوان بهجو فرشاد، سفیدی کیومرث. مقایسه برخی عوامل بوم شناختی مؤثر بر انتشار گونه های Prangos uloptera و Prangos ferulacea در مراتع استان اردبیل. مرتع. 1397 [cited 2022January23];12(4 ):380-390. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469344IEEE : کپی

میرزایی موسی وند، ا.، قربانی، ا.، زارع چاهوکی، م.، کیوان بهجو، ف.، سفیدی، ک.، 1397. مقایسه برخی عوامل بوم شناختی مؤثر بر انتشار گونه های Prangos uloptera و Prangos ferulacea در مراتع استان اردبیل. مرتع, [online] 12(4 ), pp.380-390. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469344. 

 
بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی