برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  47 , شماره  4 ; از صفحه 571 تا صفحه 577 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي چندشکلي تک نوکلئوتيدي در ژن گيرندة ملانوکورتين-1 (MC1R) در گوسفند لري بختياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 
چکیده: 
گيرندة ملانوکورتين-1 که توسط جايگاه گسترش کد مي شود، نقش مهمي در تنوع رنگ پوشش در دام هاي اهلي بازي مي کند. در اين بررسي، قطعه اي به طول840 جفت باز از ناحية 5َ کناري و قسمت اعظم توالي کدکنندة ژن MC1R گوسفندي در پانزده رأس گوسفند لري بختياري با فنوتيپ متفاوت تعيين توالي شد. نتايج تعيين توالي شمار هشت چندشکلي تک نوکلئوتيدي را نشان داد که شامل پنج جهش هم معني (c. 464G. A, c. 557G>C, c. 635c>T, c. 692C>T and c. 932C>T) و سه جهش غير هم معني (c. 128G>C, p. Phe>Tyr, c. 638G>A, p. Arg>Gln and c. 653G>A, p. Arg>His) بودند. بر پاية نتايج به دست آمده، در ميان سه جهش دوم، جهش c. 128G>C که منجر به تغيير اسيد آمينة فنيل آلانين به تيروزين در برگيرندة ملانوکورتين-1 شده مي تواند بر عملکرد پروتئين مورد نظر نقش مهمي داشته باشد. افزون بر اين، اين چندشکلي در جايگاه 128 تنها در يکي از فنوتيپ ها مشاهده شد. اگرچه، دو جهش ديگر در جايگاه هاي 638 و 653 منجر به تغيير اسيدآمينه شدند ولي اين جهش ها تأثيري بر عملکرد پروتئين مربوطه نداشتند. بنابراين، نتايج پيشنهاد مي کند که جهش هاي ژن MC1R در گوسفند مي تواند با رنگ پوشش در گوسفند لري بختياري در ارتباط باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی