برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 460 تا صفحه 473 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت سلامت مرتع در اکوسيستم هاي تحت چراي دام هاي اهلي و علفخواران وحشي (مطالعه موردي: مراتع استپي پارک ملي قميشلو-اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
مراتع با درجات مختلف سلامت مرتع توانايي متفاوتي براي توليد علوفه، حفظ شرايط هيدرولوژيکي، حفاظت خاک و فراهم کردن نيازهاي حيوانات اهلي و وحشي دارند. اين مطالعه با هدف تفسير شاخص هاي مدل سلامت مرتع و تعيين ويژگي هاي ساختاري و عملکردي در مراتع استپي حفاظت شده قميشلو اصفهان در سه منطقه تحت چراي دام وحشي (منطقه مرجع)، منطقه تحت چراي دام اهلي و وحشي و منطقه تحت چراي دام اهلي که به نسبه داراي شرايط اکولوژيکي مشابه بود انجام شد. به دليل کيفي بودن پارامترهاي موجود در روش سلامت مرتع، يکسري پارامترهاي کمّي نيز شامل وزن مخصوص ظاهري خاک، ميزان ماده آلي و پوشش حفاظتي خاک، پوشش تاجي و شاخص پايداري خاک با هدف بهبود فرآيند ارزيابي سلامت مرتع جمع آوري شد. براي تعيين سه ويژگي سلامت اکوسيستم هاي مرتعي (پايداري خاک و رويشگاه، عملکرد هيدرولوژيک و سلامت موجودات زنده) از هفده شاخص اکولوژيک استفاده شد. هر يک از شاخص ها در طبقات حاد، عدم مشاهده و يا ناچيز بر اساس انحراف از منطقه مرجع اکولوژيک امتيازدهي شد. نتايج نشان داد که با افزايش چراي دام شاخصها و ويژگيهاي سلامت مرتع تغيير کرده به طوري که منطقه تحت چراي دام اهلي و وحشي در مقايسه با سايت مرجع در طبقه متعادل (در معرض خطر) قرار گرفت. در منطقه تحت چراي دام اهلي هر سه ويژگي اکوسيستم مرتع در مقايسه با منطقه مرجع (چراي دام وحشي) از لحاظ سلامتي در طبقه حاد و نسبتاً حاد قرار گرفتند. نتايج روش رج بندي سنجش چندبعدي غيرمتريک و آزمون من ويتني نشان داد که مهمترين شاخص-هاي موثر در بررسي سلامت مرتع در منطقه مورد مطالعه، هدررفت سطحي خاک، خاک لخت، گروههاي ساختاري-عملکردي، ترکيب جوامع گياهي و پايداري خاک سطحي نسبت به فرسايش مي باشد. مطابق نتايج، شاخص هاي بيان شده و سه ويژگي سلامت مرتع تفاوت معنيداري با سايت مرجع نشان دادند (01/0 = α ). بنابراين استفاده از اين پنج شاخص براي ارزيابي سلامت مراتع منطقه مورد مطالعه پيشنهاد ميگردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی