برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  12 , شماره  3 ; از صفحه 354 تا صفحه 369 .
 
عنوان مقاله: 

ضرورت توجه به معيارها و شاخص هاي موثر در مکان يابي عمليات مديريتي و بيولوژيکي اصلاح مرتع (مطالعه موردي: مراتع کوهستاني هندوان، خوي، آذربايجان غربي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
گزارشات موجود در خصوص اقدامات اصلاحي، احيائي و توسعه اي مراتع، نشان مي دهد که عملکرد اقدامات مذکور، آنچنان که در هنگام تهيه طرح هاي مرتعداري مدنظر بوده، موفقيت آميز نيست. يکي از علل اين امر، عدم مکان يابي صحيح اينگونه عمليات بدون درنظر گرفتن معيارها و شاخص هاي موثر مي باشد. بر همين اساس در پژوهش حاضر، با تطابق نقشه مکان يابي عمليات مديريتي و بيولوژيکي اصلاح مرتع مبتني بر معيارها و شاخص هاي مطرح در منابع علمي و نقشه مکان يابي پيشنهادي توسط بخش اجرايي کشور، ضرورت توجه به معيارها و شاخص هاي متناسب در مکانيابي عمليات مديريتي چراي دام و بيولوژيکي اصلاح مرتع، در منطقه کوهستاني هندوان، خوي مورد تاکيد قرار گرفت. با درنظر گرفتن معيارها و شاخص هاي موثر؛ براي 4/21 درصد از مراتع منطقه، مرتعداري تعادلي؛ براي 2/38 درصد، مرتعداري طبيعي و براي 4/40 درصد، مرتعداري مصنوعي يا اصلاحي پيشنهاد شد. همچنين به واسطه عدم حاکم بودن شرايط مناسب محيطي، پيشنهاد عمليات بذرکاري و بوته کاري در مراتع منطقه، ميسر نيست ولي 39 درصد از اراضي، براي بذرپاشي و کپه کاري، 19 درصد براي ميانکاري و 4/21 درصد براي کودپاشي مناسب تشخيص داده شد. ضمن اينکه در 6/59 درصد از مراتع که داراي وضعيت متوسط و خوب مي باشند، اجراي سيستم هاي چرايي پيشنهاد گرديد. در نهايت تطابق دو نقشه (نقشه اجرايي طرح و نقشه حاصل از ارزيابي توان اکولوژيکي)، نشان داد که 62 درصد از مراتع در دو روش، به صورت مشابه و 38 درصد، به صورت غيرمشابه طبقه بندي شدند که قابليت اطمينان بين دو روش، کمتر از 63 درصد مي باشد. لذا ضرورت دارد که شرح خدمات طرح هاي مرتعداري از حيث معيارها و شاخص هاي موثر به منظور حصول اطمينان از موفقيت پيشنهادات عمليات اصلاحي، احيائي و توسعه اي مرتع، متناسب با شرايط آب و هوايي و خصوصيات فيزيکي مراتع هر منطقه رويشي، به هنگام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی