برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهديد بهره برداري از مراتع (مطالعه موردي: مراتع شهرستان آق قلا در استان گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
مرتع و بهره برداري از آن به عنوان يک منبع درآمدي مهم براي بهره برداران از آن شناخته مي شود. در نيم قرن اخير، به دليل شرايط شکننده اجتماعي و اقتصاديِ بهره برداران، بهره برداري و مديريت مراتع کشور ايران دستخوش دگرگوني و تغييرات زيادي شده است. اين مطالعه در نظر دارد با بررسي عوامل درون و برون محيطي موثر بر بهره برداري مراتع، تصويري شفاف از بهره برداري مراتع شهرستان آق قلا نمايش دهد. بدين منظور از آناليز SWOT که يک روش مناسب براي شناخت و ارزيابي فاکتورهاي مثبت و منفي در محيط هاي داخلي و خارجي است، استفاده شد. براي گردآوري اطلاعات از مصاحبه به روش هاي آزاد و طوفان ذهني با تکيه بر دانش و تجربه بهره برداران استفاده شد. جهت گردآوري و تفکيک نتايج مصاحبه از روش تحليل محتوا استفاده شد. پرسشنامه هاي طيفي و AHP به ترتيب براي بهره برداران و کارشناسان با تجربه منابع طبيعي براي کمي کردن اطلاعات کيفي گردآوري شده، مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزارهاي آماري SPSS Ver 21 و EXPERT CHOICE صورت پذيرفت. نتايج 32 عامل را در بخش هاي دروني و بيروني آناليز SWOT نشان داد. 24 عامل در بخش قوت ها و ضعف ها و 8 عامل در بخش فرصت ها و تهديدها مشخص گرديد. علاوه بر شناسايي مهم ترين عوامل در هر يک از معيارهاي قوت، ضعف، فرصت و تهديد، موقعيت استراتژيک بهره برداري از مراتع در شهرستان آق قلا از طريق آناليز SWOT، موقعيت رقابتي شناسايي شد. نتايج حاصل از مطالعه "عدم دسترسي و پراکنش مناسب منابع آب" را به عنوان قوت، "اهميت مرتع و بهره برداري از آن در معيشت و اقتصاد کشوري از ديدگاه بهره برداران" را به عنوان ضعف، "فرصت گسترش درآمد از توليدات دامي (مانند پرواربندي، گسترش نقش کشاورزي بهره برداران در دامداري مرتع)" را به عنوان فرصت و " خشکسالي و پيامدهاي ناشي از آن در بهره برداري مراتع" را به عنوان تهديد نشان داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی