برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برآورد شماره ي منحني و ارتفاع رواناب در محيط Arc GIS با ابزار Arc CN-Runoff در ﺣ ﻮ زه ي آﺑ ﺨ ﯿ ﺰ نازلوچاي اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
ﺗ ﺨ ﻤ ﻴ ﻦ توان ارﺗ ﻔ ﺎ ع رواﻧ ﺎ ب ﻧ ﻘ ﺶ ﻣ ﻬ ﻤ ﻲ در ﻣ ﺪ ﻳ ﺮ ﻳ ﺖ و پيش بيني سيل خيزي هر ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﻪ دارد. سازمان حفاظت خاک آمريکا روشي اراﺋ ﻪ داده اﺳ ﺖ ﻛ ﻪ ﺑ ﺮ اي حوزه هاي بي آﻣ ﺎ ر ﺑ ﺴ ﻴ ﺎ ر ﻣ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ است. روش هاي مرسوم اندازه گيري رواناب بسيار پرهزينه و وقت گير و مشکل است. اين پژوهش ﺑ ﺎ ﻫ ﺪ ف ﻣ ﺤ ﺎ ﺳ ﺒ ﻪ ي توان سيل خيزي و ﺗ ﺮ ﺳ ﯿ ﻢ ﻧ ﻘ ﺸ ﻪ ي ﺷ ﻤ ﺎ ره ي ﻣ ﻨ ﺤ ﻨ ﯽ حوزه ي آبخيز نازلوچاي با روش سازمان حفاظت خاک آمريکا اﻧ ﺠ ﺎ م ﺷ ﺪ . ﻧ ﻘ ﺸ ﻪ ي ﻛ ﺎ رﺑ ﺮ ي زمين هاي ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺟ ﺪ ول ﺷ ﺎ ﺧ ﺺ ﻣ ﻘ ﺎ ﻳ ﺴ ﻪ ، و ﺑ ﺎ اﻃ ﻼ ﻋ ﺎ ت ﮔ ﺮ وه آب شناسي ﺧ ﺎ ک تلفيق شد و شماره ي منحني رواناب که عامل مهمي در روش سازمان حفاظت خاک آمريکا است، به دست آمد. در گام بعد، با لحاظ کردن ميانگين بارش و شماره ي منحني رواناب، ارتفاع رواناب محدوده محاسبه و نتايج به صورت دو نقشه ي شماره ي منحني رواناب و ارتفاع رواناب، پهنه بندي شد. با استفاده از سامانه ي پردازش اطلاعات جغرافيايي، متوسط وزني شماره ي منحني حوزه 77/96 برآورد شد. نتايج نشان داد که بيشترين مقدار شماره ي منحني رواناب در شرايط رطوبتي متوسط در منطقه 100 و کمترين آن 56 است. زياد ﺑ ﻮ دن ﻣ ﻘ ﺪ ار ﻣ ﺘ ﻮ ﺳ ﻂ وزﻧ ﯽ ﺷ ﻤ ﺎ ره ي ﻣ ﻨ ﺤ ﻨ ﯽ ﺣ ﻮ زه ﻧ ﺸ ﺎ نه ي ﻧ ﻔ ﻮ ذﭘ ﺬ ﯾ ﺮ ي ﮐ ﻢ آن، و اﻓ ﺰ اﯾ ﺶ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ل وﻗ ﻮ ع سيل است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی