برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عاملي موانع مشارکت جوامع محلي در طرح هاي احياي زيستي و بيابان زدايي طرح ترسيب کربن در منطقه ي لپويي، زرقان، استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف شناخت و تلخيص موانع مشارکت جوامع محلي در طرح هاي احياي زيستي و بيابان زدايي در منطقه ي لپويي استان فارس انجام شده است. اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع تحقيقات، کاربردي، ازلحاظ گردآوري داده ها از نوع مطالعات پيمايشي، از نظر مهار متغيرها، از نوع مطالعات ميداني و از نظر روش تحقيق، از نوع مطالعات اکتشافي بود. جامعه ي آماري مطالعه 600 خانوار فعال عضو تعاوني عمران و توسعه ي پايدار لپويي فارس بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان، 234 نفر برآورد شد. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه اي بود که روايي آن به وسيله ي گروه متخصصان و پايايي آن با محاسبه ي ضريب آلفاي کرونباخ (7/0α >) تأييد شد. واکاوي داده ها با کاربرد نرم افزار SPSS18 و AMOS انجام شد. در بخش توصيفي براي تحليل نتايج از شاخص هاي مرکزيت (ميانگين و نما) و شاخص هاي پراکندگي (دامنه ي تغييرات، واريانس و انحراف معيار) و در بخش استنباطي از تحليل عاملي اکتشافي، براي عامل بندي موانع استفاده شد. نتايج نشان دادند که مهم ترين موانع مشارکت جوامع محلي در طرح ترسيب کربن را مي توان در شش عامل کلي نبودِ اعتماد و باور متقابل، ناآگاهي و نبودِ وسايل ارتباط جمعي، موانع اداري و نهادي، موانع اجرايي، نبود حمايت و پشتيباني دولت و نبودِ نيازسنجي و جلب رضايت مردم طبقه بندي کرد، که درمجموع 83/36% از واريانس کل را تبيين کردند. در نتيجه گيري کلي نيز اعتبار اين موانع از راه تحليل عاملي تأييد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ضامن راحمی اردکانی، ع.، و اسماعیل پور، ی.، و محمدی، ی.، و غلامی، ح. (1397). تحلیل عاملی موانع مشارکت جوامع محلی در طرح های احیای زیستی و بیابان زدایی طرح ترسیب کربن در منطقه ی لپویی, زرقان, استان فارس. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 31(119 ), 27-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469236Vancouver : کپی

ضامن راحمی اردکانی علی، اسماعیل پور یحیی، محمدی یاسر، غلامی حمید. تحلیل عاملی موانع مشارکت جوامع محلی در طرح های احیای زیستی و بیابان زدایی طرح ترسیب کربن در منطقه ی لپویی, زرقان, استان فارس. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1397 [cited 2022January21];31(119 ):27-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469236IEEE : کپی

ضامن راحمی اردکانی، ع.، اسماعیل پور، ی.، محمدی، ی.، غلامی، ح.، 1397. تحلیل عاملی موانع مشارکت جوامع محلی در طرح های احیای زیستی و بیابان زدایی طرح ترسیب کربن در منطقه ی لپویی, زرقان, استان فارس. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 31(119 ), pp.27-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469236. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی