برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  70 , شماره  3 ; از صفحه 609 تا صفحه 626 .
 
عنوان مقاله: 

حذف يون آرسنيک (V) از محلول هاي آبي توسط نانو حفره ي سيليکاتي MCM-48 عامل دار شده با APTMS در سيستم ناپيوسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 
هدف از مطالعه ي حاضر حذف As (V) از محلول هاي آبي با استفاده از ماده ي نانوحفره ي سيليکاتي MCM-48 عامل دار شده با 3-آمينوپروپيل تري متوکسي سيلان در سيستم ناپيوسته است. ساختار جاذب MCM-48 توليد شده به روش سل-ژل با استفاده از آناليزهاي تفرق اشعه ي ايکس، جذب-واجذب گاز نيتروژن، آناليز وزن سنجي حرارتي، ميکروسکوپ الکتروني روبشي و طيف سنجي عبوري مادون قرمز فوريز مورد بررسي قرار گرفت. اثر متغيرهاي وابسته شامل pH، غلظت اوليه ي يون آرسنيک، دوز جاذب، زمان تماس و دما مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که ذرات MCM-48 داراي اندازه اي در دامنه ي 400 تا nm 500 هستند و ساختار کروي داشته و با ميانگين اندازه ي حفرات حدود nm 44/2، ميزان سطح ويژه m2. g-1 1326 و حجم کل حفرات cm3. g-1 11/1 بوده است. نتايج جذب سطحي نشان داد که شرايط بهينه ي حذف As (V) توسط NH2-MCM-48 براي متغيرهاي pH، غلظت اوليه ي آرسنيک و دوز جاذب به ترتيب 2، mg. L-1 50 و g. L-1 1 بوده است. به علاوه، مطالعات ترموديناميک نشان دهنده ي طبيعت گرماگير و خودبخودي بودن فرآيند جذب بود. مطالعات سينيتيک نشان داد که داده هاي تجربي برازش بهتري با مدل سينتيکي شبه مرتبه ي دوم دارند. از طرف ديگر، از دو مدل هم دمايي استفاده شده ي مدل لانگماير برازش بهتري با داده هاي تجربي داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی