برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  70 , شماره  3 ; از صفحه 565 تا صفحه 582 .
 
عنوان مقاله: 

تئوري فرهنگي و تبيين نگرش زيست محيطي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
مسائل زيست محيطي به يکي از مهم ترين دغدغه هاي ملي و بين المللي تبديل شده است. به طوري که بهره برداري غيراصولي از منابع طبيعي و زمين در ايران، امنيت محيط زيست را به چالش کشيده و در حال حاضر بهبود وضعيت آن نيازمند يک رويکرد اساسي است. رويکرد مورد نظر در اين مقاله يک رويکرد جامعه شناختي است؛ بدين معنا که براي به سازي وضعيت زيست محيطي بايد به جايگاه محيط زيست و حفظ آن در زندگي مردم جامعه نگاه کرد و از طريق تغيير در نگرش و کنش هاي زيست محيطي مردم، به سمت پايداري زيست محيطي حرکت کرد. لذا اين مقاله در صدد تبيين نگرش زيست-محيطي دانشجويان از طريق سوگيري هاي فرهنگي آنان بوده است. براي دستيابي به اهداف مذکور از استراتژي استقرايي و تکنيک پيمايش استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 400 نفر از دانشجويان به تفکيک سه متغير جنسيت، دورهً تحصيلي و گروه تحصيلي به عنوان جمعيت نمونه انتخاب شدند. يافته ها نشان مي دهد که نگرش زيست محيطي دانشجويان در حد مطلوب و رضايت بخشي است و دانشجوياني که گروه تحصيلي آن ها با موضوعات زيست محيطي بيشتر مرتبط بوده (علوم کشاورزي و علوم پايه) نگرش مناسب تري نسبت به محيط زيست داشته اند. همچنين افزايش سطح تحصيلات دانشجويان، نگرش زيست محيطي آنها را مطلوب تر مي سازد. افزون بر آن، آزمون فرضيه ها تاًييد کننده ي تاثير سوگيري هاي فرهنگي بر نگرش زيست محيطي بوده و مدل رگرسيوني نيز مشخص کرد که 28 درصد از تغييرات نگرش زيست محيطي بوسيله ي چهار سوگيري فرهنگي؛ تقديرگرايي، فردگرايي، سلسله مراتبي و مساوات طلبي تبيين مي شود و در اين ميان، بيشترين تأثير را سوگيري مساوات طلبي داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی