برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  47 , شماره  2 ; از صفحه 321 تا صفحه 327 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير شاخص دما-رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخي از ويژگي هاي توليدمثلي گاوهاي شيرده ي پرتوليد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش بررسي فراسنجه هاي مرتبط با عملکرد توليدمثلي و تغييرپذيري غلظت پروژسترون خون گاوهاي شيرده ي پرتوليد (2 ± 39 کيلوگرم در روز) پس از تلقيح مصنوعي، در دو فصل تابستان و زمستان بود. براي اين منظور 270 رأس گاوشيري هلشتاين در سه گاوداري بزرگ انتخاب شدند. خون گيري از گاوها در روز تلقيح مصنوعي و به فاصله ي هفت، ده و چهارده روز پس از تلقيح مصنوعي انجام شد. شاخص دما-رطوبت بر پايه ي يکي از شاخص هاي استاندارد پيشنهادي محاسبه شد (Dikmen & Hansen, 2009). نتايج نشان داد، بيشترين شاخص دما-رطوبت (THI) در فصل تابستان و زمستان به ترتيب 35/77 و 47/57 بود. نرخ آبستني در گاوهاي تلقيح شده در فصل زمستان به طور معني داري (01/0>P) بيشتر از گاوهاي تلقيح شده در فصل تابستان بود و اثر شکم زايش بر نرخ آبستني در هر دو فصل معني دار (01/0>P) شد. روزهاي باز (18/101 در مقابل 70/165) و شمار تلقيح به ازاي هر آبستني (05/2 در مقابل 48/3) در گاوهاي تلقيح شده در زمستان نسبت به گاوهاي تلقيح شده در تابستان به طور معني داري کمتر (01/0>P) بود. غلظت پروژسترون سرم خون گاوهاي تلقيح شده در فصل زمستان، در روز چهاردهم پس از تلقيح به طور معني داري (01/0> P) بيشتر از گاوهاي تلقيح شده در فصل تابستان بود. نتيجه گرفته شد که تنش گرمايي تابستان در منطقه ي مرکزي ايران عملکرد توليدمثلي گاوهاي شيرده را به طور معني داري تحت تأثير قرار مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 43 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی