برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  70 , شماره  3 ; از صفحه 509 تا صفحه 523 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک با استفاده از مدل هاي ANN و ANFIS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 
چکیده: 
بررسي سطوح آلودگي خاک به فلزات سنگين مانند ميزان کادميوم خاک براي سلامتي انسان و مديريت محيط زيست انسان مهم و ضروري است. با توجه به اين که اندازه گيري مستقيم کادميوم خاک زمان بر و هزينه بر است، در اين پژوهش، از دو روش هوشمند مصنوعي شامل مدل شبکه ي عصبي مصنوعي (ANN) و شبکه ي عصبي فازي تطبيقي (ANFIS) براي تخمين ميزان کادميوم خاک به عنوان يکي از خطرناک ترين فلزات سنگين استفاده شد. براي برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک از عناصر زود يافت خاک مانند درصد سيلت، شن، کربن آلي، pH، EC، T. N و P به عنوان پارامترهاي ورودي به مدل استفاده شد و از طريق دو مدل ANN و ANFIS ارتباط ميان پارامترهاي مذکور و ميزان غلظت کادميوم برقرار گرديد. براي آموزش و صحت سنجي مدل هاي مذکور از 250 نمونه خاک که از خاک هاي استان گيلان گرفته شد، استفاده شد. ارزيابي مدل ها با استفاده از پارامترهاي آماري مانند ضريب تبيين (R2)، ميانگين خطاي مطلق (MAE)، مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) انجام شد. نتايج به دست آمده نشان داد مدل شبکه ي عصبي مصنوعي با ضريب تبيين (R2) 83/0 و همچنين مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) 01/1 و ميانگين خطاي مطلق (MAE) برابر 54/0 روش مناسب تري نسبت به شبکه ي عصبي فازي تطبيقي است. همچنين نتايج آناليز حساسيت پارامترهاي ورودي به مدل ها نشان داد درصد کربن آلي و EC خاک به ترتيب بيشترين و کمترين تأثيرگذاري را بر ميزان کادميوم دارند. مدل پيشنهادي مي تواند براي برآورد ميزان غلظت کادميوم خاک در ساير نقاط در محدوده ي موردمطالعه که اندازه گيري غلظت کادميوم خاک انجام نشده است و همچنين براي ساير مناطق با داشتن شرايط مشابه مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی