برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  25 , شماره  3 ; از صفحه 415 تا صفحه 432 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تفاوت هاي فردي حسابرسان بر تعهد حرفه اي آنها: بررسي نقش ميانجي سازگاري جو اخلاقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 
چکیده: 
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي تأثير تفاوت هاي فردي حسابرسان بر تعهد حرفه اي آنهاست. همچنين نقش ميانجي متغير سازگاري جو اخلاقي در تأثير تفاوت هاي فردي حسابرسان بر تعهد حرفه اي نيز بررسي شده است. روش: مطابق با تئوري شناخت اجتماعي، دو معيار منبع کنترل دروني و خودکارآمدي به عنوان تفاوت هاي فردي حسابرسان مد نظر قرار گرفت که براي سنجش متغير منبع کنترل دروني از پرسش نامه اسپکتور و براي سنجش متغير خودکارآمدي از پرسش نامه شرر و آدامز استفاده شده است. همچنين متغير تعهد حرفه اي به کمک پرسش نامه آرانيا و متغير سازگاري جو اخلاقي با بهره مندي از پرسش نامه ويکتور و کالن اندازه گيري شدند. داده هاي پژوهش نيز از پرسش نامه اي که حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي و مؤسسه هاي حسابرسي (252 نفر) تکميل کردند، جمع آوري شد. فرضيه هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون حداقل مربعات معمولي و آزمون سوبل آزمون شدند. يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد، تفاوت هاي فردي حسابرسان (منبع کنترل دروني و خودکارآمدي) بر تعهد حرفه اي آنها اثر مثبت و معنادار دارد. همچنين، سازگاري جو اخلاقي به عنوان متغير ميانجي، سبب تقويت رابطه مثبت بين تفاوت هاي فردي حسابرسان و تعهد حرفه اي آنها مي شود. نتيجه گيري: نتيجه به دست آمده از پژوهش، گوياي اهميت وجود جو اخلاقي مناسب در سازمان حسابرسي و مؤسسه هاي حسابرسي است که توجه ويژه مسئولان اين حوزه را مي طلبد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مشعشعی، س.، و هاشمی، س.، و فروغی، د. (1397). تأثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 25(3 ), 415-432. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469134Vancouver : کپی

مشعشعی سیدمحمد، هاشمی سیدعباس، فروغی داریوش. تأثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 1397 [cited 2022January29];25(3 ):415-432. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469134IEEE : کپی

مشعشعی، س.، هاشمی، س.، فروغی، د.، 1397. تأثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی, [online] 25(3 ), pp.415-432. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469134. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی