5 SID.ir | تمرکز مشتري و قراردادهاي وام بانکي: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تمرکز مشتري و قراردادهاي وام بانکي: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداري، دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد تهران شرق، تهران، ايران
 
چکیده: 
هدف: متغيرهاي تمرکز مشتري و قراردادهاي وام بانکي مي تواند بر فعاليت هاي تأمين مالي شرکت ها اثرگذار باشد و تمرکز مشتري ممکن است موجب افزايش بازده شرکت ها شود. روش: در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسي ارتباط بين تمرکز مشتري با قراردادهاي وام بانکي پرداخته شده؛ سپس اثر تعديلي متغيرهاي وضعيت مالي و حساب هاي پرداختني بر ارتباط بين متغيرهاي نام برده سنجيده شده است. جامعه آماري پژوهش از نوع جامعه آماري در دسترس است که کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 6 ساله (1390 تا 1395) را با در نظر گرفتن محدوديت هايي، دربرمي گيرد. يافته ها: نتايج به دست آمده از پژوهش نشان مي دهد تمرکز مشتري با وام بانکي شرکت رابطه منفي و معناداري دارد. علاوه بر اين، وضعيت مالي و حساب هاي پرداختني، ارتباط منفي بين تمرکز مشتري و وام بانکي شرکت ها را تشديد مي کنند. نتيجه گيري: با افزايش تمرکز مشتري، بانک ها احتمالاً قوانين سخت گيرانه تري را براي شرکت ها در نظر مي گيرند، در نتيجه شرکت با محدوديت هاي تأمين مالي مواجه مي شود. همچنين با افزايش اهرم مالي و حساب هاي پرداختني که شاخص هاي مهمي در تصميم گيري بانک ها براي اعطاي وام هستند، تأمين کنندگان مالي با ترديد مواجه شده و تلاش مي کنند که از طريق دريافت وثيقه، محدوديت هاي بيشتري را بر شرکت ها اعمال کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 28
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی