برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  25 , شماره  2 ; از صفحه 269 تا صفحه 288 .
 
عنوان مقاله: 

سرمايه اجتماعي و حق الزحمه حسابرسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و حسابدار ی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
 
چکیده: 
هدف: سرمايه اجتماعي گونه نوظهوري از سرمايه اقتصادي است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاري هاي سودمند در فضاي کسب وکار شده و بدين ترتيب، رفتارهاي اقتصادي را به سوي رفاه جمعي سوق مي دهد. در بازار سرمايه، حق الزحمه حسابرسي تحت تأثير ريسک صاحبکار قرار مي گيرد، از اين رو مي تواند شاخصي گويا براي اثربخشي اعتماد ايجاد شده از سرمايه اجتماعي در عرصه کسب وکار باشد. در اين رابطه، در پژوهش حاضر به بررسي اثر سرمايه اجتماعي صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسي پرداخته شده است. روش: سرمايه اجتماعي در اين مطالعه شامل شاخص هاي شناختي (دين داري، ارزش هاي خانوادگي، جمع گرايي) و ساختاري (رابطه با ساير شرکت ها و رابطه با دولت) است. نمونه پژوهش از 119 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1388 تا 1395 تشکيل شده و روش آزمون فرضيه ها، مدل رگرسيون چند متغيره در مجموعه داده هاي ترکيبي است. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که سرمايه اجتماعي نشئت گرفته از دين داري، جمع گرايي و رابطه با ساير شرکت ها، بر حق الزحمه حسابرسي اثر منفي و معناداري مي گذارد. با وجود اين، براي ساير شاخص هاي سرمايه اجتماعي، يعني ارزش هاي خانوادگي و رابطه با دولت، اثر معناداري مشاهده نشد. نتيجه گيري: سرمايه اجتماعي با آفرينش اعتماد، گرايش به همکاري و شکل دهي اقدامات جمعي براي دستيابي به هم افزايي هاي اقتصادي و اجتماعي، موجب نيل به رفتارهاي اقتصادي به سوي اهداف و منافع جمعي و اجتناب از رفتارهاي فرصت طلبانه در کسب وکار شده و اين مسئله به طور معناداري به کاهش حق الزحمه حسابرسي مي انجامد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 348 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی