برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  71 , شماره  1 ; از صفحه 205 تا صفحه 221 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تغيير کاربري اراضي و توسعه ي شهري بر دبي پيک رواناب (مطالعه ي موردي: آبخيز شهري زنجان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
توسعه ي شهري سبب گسترش سطوح نفوذناپذير و متعاقب آن تغيير در هيدرولوژي شهري شده است. هدف از اين تحقيق، بررسي اثر تغيير کاربري و توسعه ي شهري بر تغييرات دبي پيک رواناب در حوزه ي آبخيز شهري زنجان مي باشد. بدين منظور، تصاوير TM ماهواره ي لندست و عکس هاي هوايي سال هاي 1334، 1379 و 1391 با استفاده از نرم افزار IDRISI Selva و سيستم اطلاعات جغرافيايي پردازش شده و نقشه هاي کاربري اراضي حاوي شش کاربري تهيه و روند تغييرات کاربري اراضي و توسعه ي شهري مشخص گرديد. به منظور آناليز رفتار هيدرولوژيکي و هيدروليکي اثر سه دوره ي تغيير کاربري و توسعه ي شهري بر تغييرات دبي پيک رواناب، از مدل بارش رواناب SWMM استفاده گرديد. پس از واسنجي مدل SWMM بر اساس وقايع بارش-رواناب مشاهداتي، نتايج واسنجي و صحت سنجي مدل، درستي و تطابق شبيه سازي هاي مدل را تأييد کرد. نتايج روند تغيير کاربري و توسعه ي شهري حوزه ي آبخيز شهري زنجان نشان مي دهد محدوده هاي شهري در سال 1391 نسبت به سال هاي 1379 و 1334 به ترتيب با 59/22 و 88/923 درصد افزايش و در سال 1379 نسبت به سال 1334 با افزايش 06/543 درصدي همراه هستند. نتايج حاصل از مدل SWMM نشان مي دهد توسعه ي شهري و تغيير کاربري اراضي و تبديل آن ها به سطوح شهري سبب افزايش دبي پيک رواناب شده به طوري که ميانگين تغييرات دبي پيک جريان در سال 1391 نسبت به سال هاي 1379 و 1334 به ترتيب افزايش 85/96 و 52/475 درصدي را نشان مي دهد و در سال 1379 نسبت به سال 1334، 288/194 درصد، افزايش در ميانگين دبي پيک رواناب مشاهده مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی