برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  71 , شماره  1 ; از صفحه 149 تا صفحه 171 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير سياست گذاري و سرمايه گذاري دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نيمه خشک(ناحية بجستان در خراسان رضوي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور / قطب علمی توسعه پایدار محیط جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 
سياست گذاري و سرمايه گذاري هاي دولت دردهه ي اخير با هدف پايداري نظام سکونتگاههاي روستايي، نه فقط به نتايج مطلوب دست نيافته بلکه شاهدروستاهايي با تاب آوري ناچيز دربرابر بحران هاي زيست محيطي، بويژه بحران آب هستيم. اين گفتار تلاش دارد، سياستگذاري وسرمايه گذاري هاي دولت در ناحيه پژوهش را در دوره10ساله(96-1386) با بهره گيري ازدوروش تحليل کيفي وکمي، ميزان اثرگذاري اقدامات دولت درکاهش بحران آب را مورد واکاوي قرار دهد. پژوهش با بهره گيري از رويکرد کاربردي، روش شناسي توصيفي و استنباطي به شيوه پيمايشي، با ماهيت وروش علّي و شيوه گردآوري داده ها ميداني واسنادي سازمان بخشي شده است. جامعه آماري، خانوارهاي روستايي ناحيه روستايي(شهرستان) بجستان، براساس سرشماري 1395برابر4626نفر است. حجم نمونه با بهره گيري ازروش کوکران 354نفر تعيين که به منظور تعميم پذيري360پرسشنامه درروستاهاي نمونه با پخشايش خوشه اي متناسب و با پاسخگويي336نفر از خانوارهاي روستايي همراه گرديد. در قسمت تحليل داده ها از فن مدل سازي معادلات ساختاري بارويکرد روش حداقل مربعات جزئي2 و با استفاده از نرم افزار Smart PLS2براي بررسي الگوي مفهومي پژوهش بهره گرفته شده. تحليل ساختار دروني پرسشنامه و تعيين روايي همگرا، از نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي و ميانگين واريانس تبيين شدهAVE استفاده شده و براي اين منظور بارهاي عاملي استاندارد شده و شاخص AVE به تمامي گويه ها و متغيرها محاسبه گرديد. نتايج پژوهش حاکي از آن است که اقدامات محدود دولتي در10سال اخير تاثيري برکاهش بحران آب درناحيه پژوهش نداشته و روند شرايط ناپايداري سکونتگاههاي روستايي همچنان ادامه دارد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی