برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  71 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي علل عدم قطعيت در روش هاي برآورد کربن آلي ذخيره اي خاک ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين مطالعه بررسي علل عدم قطعيت در روش هاي مختلف برآورد کربن خاک و همچنين ارزيابي روش محاسبه اي پيشنهادي است که تأثير وزن مخصوص خاک را در محاسبه ي کربن از بين برده و ميزان واقعي کربن خاک را براي خاک هايي با وزن مخصوص ظاهري متفاوت بر حسب عمق معادل مشخص مي کند. بنابراين به منظور آزمون صحت اين روش پيشنهادي، ميزان کربن در سه نوع شدت چرا در شوره زارهاي استان گلستان (چراي سبک، چراي متوسط و چراي شديد)، محاسبه و روش هاي مختلف مورد آزمون آماري و بررسي قرار گرفتند. نتايج مقايسه ي ميانگين ها براي هر يک از پارامترهاي مربوط به رويکردها نشان داد که بر اساس روش اول (پارامتر غلظت کربن) عمق اول مناطق شدت چراي سبک و شدت چراي متوسط و چراي شديد از لحاظ آماري داراي تفاوت معني داري هستند و به ترتيب ميزان غلظت کربن برابر با 39/31، 57/23 و 5/11 گرم کربن در کيلوگرم خاک مي باشند حال آنکه براي عمق اول خاک در صورت ارائه ي کربن توده اي در واحد سطح بر اساس عمق ثابت نتايج متناقضي به دست مي آيد. به طوري که عمق اول سايت شدت چراي سبک و متوسط به ترتيب با مقادير 15/89 و 47/74تن در هکتار در عمق ثابتداراي بيشترين مقدار کربن توده اي بوده و سايت شدت چراي سنگين با ميزان 93/42 تن در هکتار در عمق ثابت داراي کمترين ميزان است. مشابه اين عدم قطعيت ها بين دو عمق مورد مطالعه نيز براي سايت هاي مختلف وجود دارد. براي رفع اين تناقض رايج در مطالعات متعدد، پارامتر کربن توده اي بر اساس عمق معادل براي سايت هاي مورد مطالعه محاسبه گرديد و نتايج آن نشان داد سايت چراي کم و چراي سنگين همچنان بيشترين و کمترين ميزان کربن را دارند و در ساير موارد نيز تغييراتي ايجاد نشده در حاليکه ميزان نسبي اختلافات بين سايت ها تغيير يافته است؛ و اين در حالي مي باشد که تأثير فشردگي توده خاک بر محاسبه ي کربن ترسيبي حذف شده است و به عنوان نتيجه ي کلي؛ روش هاي مرسومي که براي محاسبه ي ذخيره ي ماده آلي استفاده مي شوند به دليل توده هاي نابرابر خاک (فشردگي خاک و وزن مخصوص هاي متفاوت) به طور دقيق بيان کننده ي تفاوت هاي کربن ترسيبي در توده ي خاک نيستند و براي ارزيابي قابل اعتماد مديريت ذخيره ي ماده آلي خاک و ساير عناصر غذايي خاک؛ بايد توده هاي خاک مورد مقايسه، به صورت معادل مد نظر قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 47 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی