برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  30 , شماره  117 ; از صفحه 35 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تغييرات کاربري زمين بر توليد روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ي آب خيز فيروزکوه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیابان زدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش ارزيابي اثرهاي تغيير کاربري زمين بر شرايط آب شناسي حوزه ي آ بخيز فيروزکوه با استفاده از مدل توزيعي وِتسپا است. نقش هي کاربري زمين براي سا لهاي 1378 و 1392 با استفاده از روش ترکيبي و تصاوير ماهواره اي لندست پنج و هفت تهيه شد. مدل سازي روان آب در مقياس روزانه براي 8 سال ) 5 سال واسنجي و 3 سال اعتبارسنجي( با استفاده از مدل وتسپا براي نقشه هاي کاربري سا لهاي 1378 و 1392 انجام شد. بررسي تغيير کاربري زمين نشان داد که تبديل زمي نهاي طبيعي به مناطق مسکوني و کشاورزي مهمترين تغيير در حوز هي آ بخيز فيروزکوه است. نتايج نشان داد که بر اثر تغيير در کاربري زمين از سال 1378 تا 1392، روان آب کل، روان آب سطحي و آ بدهي اوج افزايش يافته است. روان آب کل 14803 مترمکعب در سال 1378 و 15350 مترمکعب در کاربري زمين براي سال 1392 بوده است. نتايج نشان داد که بخش هايي از زمين هاي طبيعي حوزه ي آ بخيز فيروزکوه که تغييرات کاربري در آن روي داده در سا لهاي گذشته به زمي نهاي کشاورزي و مسکوني تبديل شده، و اين تغييرات موجب تغيير مؤلفه هاي روان آب يعني حجم و آ بدهي اوج شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 48
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی