برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  30 , شماره  116 ; از صفحه 40 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

بهترشدن برخي ويژگي هاي خاک و پوشش گياهي پي آمد آبياري سيلابي در جهان آباد تربت جام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 
چکیده: 
ويژگي هاي کمي و کيفي رسو بها و نم کهاي آمده از سيل مي تواند موجب تغ يير در خاک و پوشش گياهي شود. پس از تهيه نقشه ي منطقه، خاک و پوشش گياهي در عرص هي پخش و شاهد بررسي شد. نمون هگيري و تحليل شيميايي خاک در قالب طرح فاکتوريل با سه عامل وضعيت عرص هي پخش، دوري و نزديکي به پشت هها و عمق خاک ) 20 – 0( سانت يمتري و ) 60 – 20 ( سانت يمتري در سه تکرار، و انداز هگيري وضعيت، گرايش و توليد گياهان در دو مرحله )قبل و بعد از پخ شسيلاب( ب هترتيب، از روش چهار عاملي، ترازوي گرايش و قطع و توزين انجام شد. نتايج نشان داد که پخش سيلاب بر خاک اثرگذار بود، ب هطوري که نسبت جذ بسديم، سديم، کلسيم و آهک در هر سه وضعيت پخش سيلاب درمقايسه با شاهد افزايش معن يداري نشان داد، و بافت خاک در برخي نقاط سنگي نتر شد. مقدار سديم و نسبت جذب سديم نيز با افزايش عمق خاک افزايش يافت که سبب شوري اندک خاک گرديد. نتايج بررس يهاي پوشش گياهي نشان داد که وضعيت مرتع قبل از انجام پخ شسيلاب فقير، گرايش آن منفي، و توليد آن 40 کيلوگرم گياه خشک در هکتار شد، در حالي که بعد از اجراي پخش سيلاب وضعيت مرتع متوسط، گرايش آن مثبت و ظرفيت توليد آن به 110 کيلوگرم گياه خشک در هکتار رسيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 28 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی