برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  30 , شماره  116 ; از صفحه 18 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

روي کردي جديد و کمي در وزن دهي و ارزيابي توان بوم شناسي سرزمين و مقايسه آن با روش رايج ارزيابي چند معياره در کاربري هاي کشاورزي و مرتعي شهرستان سپيدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
آمايش سرزمين نوع استفاده ي بهينه از سرزمين را با توجه به ويژگ يهاي بوم شناسي سرزمين و شرايط اقتصادي-اجتماعي آن مشخص مي سازد. در اين تحقيق ارزيابي توا ن بوم شناسي کاربر يهاي کشاورزي و مرتعي در شهرستان سپيدان فارس با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافيايي بررسي شده است. رو شهاي مختلفي براي وز ندهي شاخ صها وجود دارد. در اين تحقيق از يک روش کمي پيشنهادي براي وز ندهي معيارها و ارزيابي کاربر يها در مقايسه با روش رايج ارزيابي چند معياره استفاده شد. در روش رايج ارزيابي چند معياره نيز رو يکرد وز ندهي با روش تحليل سلسل همراتبي اصلاح شده به کارگرفته شد. براي بررسي عم لکرد هر يک از شبي هها ارزيابي صحت براساس رو يکرد ماتريس خطا انجام شد. نتايج نشان داد که براي تخمين توان بو مشناسي منطقه، روش پيشنهادي وز ندهي منطقه يي دقت بي شتري از روش رايج ارزيابي چند معيار هي اصلاح شده دارد. در مجموع، نتايج اين مطالعه نشان داد که روش پيشنهادي وز ندهي منطقه يي ب هدليل سادگي، نيازنداشتن به پرسش نامه، و صرفه جويي در زمان و هزينه م يتواند جاي گزين رو شهاي معمول وز ندهي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوکار، پ.، و مسعودی، م.، و رزاقی، س. (1396). روی کردی جدید و کمی در وزن دهی و ارزیابی توان بوم شناسی سرزمین و مقایسه آن با روش رایج ارزیابی چند معیاره در کاربری های کشاورزی و مرتعی شهرستان سپیدان. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 30(116 ), 18-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469060Vancouver : کپی

جوکار پرویز، مسعودی مسعود، رزاقی سمیه. روی کردی جدید و کمی در وزن دهی و ارزیابی توان بوم شناسی سرزمین و مقایسه آن با روش رایج ارزیابی چند معیاره در کاربری های کشاورزی و مرتعی شهرستان سپیدان. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1396 [cited 2022January25];30(116 ):18-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469060IEEE : کپی

جوکار، پ.، مسعودی، م.، رزاقی، س.، 1396. روی کردی جدید و کمی در وزن دهی و ارزیابی توان بوم شناسی سرزمین و مقایسه آن با روش رایج ارزیابی چند معیاره در کاربری های کشاورزی و مرتعی شهرستان سپیدان. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 30(116 ), pp.18-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469060. 

 
بازدید یکساله 39 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی