برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  70 , شماره  4 ; از صفحه 1089 تا صفحه 1102 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير مواد مادري و گونه هاي گياهي بر توزيع پروفيلي عناصر تغذيه اي در خاک هاي مرتعي کوهستاني کوهرنگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 
چکیده: 
ماده ي مادري و پوشش گياهي دو عامل مهم و تأثيرگذار در تشکيل خاک به حساب مي آيند. نوع عناصر موجود در خاک و مقدار فراهمي آن ها براي گياه به شدت به ماده ي مادري خاک وابسته است از طرفي نوع و تراکم پوشش گياهي با تغيير در مقدار ماده ي آلي و مکانيسم چرخه ي عناصر، فراهمي آنرا در اکوسيستم هاي مرتعي تحت تأثير قرار مي دهد. اين مطالعه در ارتباط با توزيع پروفيلي عناصر تغذيه اي تحت تأثير گونه هاي مرتعي و مواد مادري مختلف به صورت آزمايش فاکتوريل، در قالب طرح کاملاً تصادفي و با سه تکرار در مراتع کوهستاني اطراف شهرستان کوهرنگ انجام شد. بدين منظور در منطقه ي مورد مطالعه سه ماده ي مادري متفاوت شامل آهک مارني فسيل دار، آهک دولوميتي فسيل دار و کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز انتخاب و در هر ماده ي مادري سه مکان تحت پوشش گياهان گون و دافنه و يک پروفيل در منطقه ي بدون گياه به عنوان پروفيل شاهد تا عمق 100 سانتي متر حفر و نمونه برداري گرديد. سپس خصوصيات فيزيکي، شيميايي و غلظت عناصر تغذيه اي در پروفيل خاک مورد مطالعه قرار گرفت. نوع ماده ي مادري اثر معني داري بر مقدار عناصر خاک داشت در حالي که پوشش گياهي در برخي موارد نتوانست تفاوت معني داري در غلظت عناصر ايجاد کند. ماده ي مادري کنگلومراي قرمز به دليل بافت درشت تر، مقدار عناصر کمتري در خاک نسبت به آهک مارني و دولوميتي آزاد مي نمايد. از طرفي مشاهده شد که در خاک هاي مورد مطالعه به جز خاک هاي حاصل از کنگلومرا کمبودي از لحاظ پتاسيم وجود ندارد و با توجه به حد آستانه ي فسفر با کمبود فسفر مواجه نيستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی