برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  70 , شماره  4 ; از صفحه 1067 تا صفحه 1078 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تاج پوشش گياه بالشتکي اسپرس خاردار (Onobrychis cornuta) بر پراکنش مکاني بانک بذر خاک در مراتع کوهستاني حوزه ي واز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
اين مطالعه با هدف بررسي اثر گياه بالشتکي اسپرس خاردار (Onobrychis cornuta) بر پراکنش مکاني بانک بذر خاک در مراتع کوهستاني حوزه ي واز استان مازندران انجام شد. بدين منظور، 20 پايه از اسپرس خاردار به تصادف انتخاب شدند. در چهار موقعيت هر پايه (لبه در شيب رو به بالا، لبه در شيب رو به پايين، مرکز و بيرون به عنوان منطقه ي شاهد)، نمونه ي خاک از عمق 5-0 و 10-5 سانتي متر برداشت شد. سپس بذور جوانه زده ي داخل نمونه هاي خاک در شرايط طبيعي گلخانه شناسايي و تراکم بانک بذر خاک در مترمربع و غناي گونه اي محاسبه شدند. براي مقايسه ي اثر موقعيت مکاني لکه ي بالشتکي، عمق و اثر متقابل آن ها بر خصوصيات بانک بذر خاک از آزمون هاي تجزيه ي واريانس دو طرفه و t جفتي استفاده شد. نتايج نشان داد که اثر موقعيت و عمق بر تراکم درسطح 01/0 معني دار بود. همچنين تراکم بانک بذر در موقعيت هاي لبه ي شيب رو به بالا و مرکز (به ترتيب با ميانگين 5437 و 5/4099 بذر در مترمربع) به طور معني داري بيشتر از تراکم در موقعيت هاي لبه ي شيب رو پايين و بيرون (به ترتيب با ميانگين، 5/2685 و 8/2413 بذر در مترمربع) بود. همچنين غناي گونه اي در موقعيت هاي لبه ي شيب رو به بالا و مرکز (به ترتيب با ميانگين 7/9 و 5/9) به طور معني داري بيشتر از غناي گونه اي دو موقعيت ديگر بود. تراکم و غناي گونه اي بانک بذر خاک عمق سطحي خاک به طور معني داري بيش تر از عمق پاييني بود. اين تحقيق تأثير معني دار تاج پوشش گياهان بالشتکي در افزايش تراکم و غناي بانک بذر خاک را ثابت کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی