برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  7 , شماره  20 ; از صفحه 13 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي خشکسالي حوضه سيرجان با استفاده از سنجش از دور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 
خشکسالي يک خطر جهاني است که مي تواند منجر به آسيب هاي شديد اقتصادي، کشاورزي و اجتماعي شود. به همين علت پايش صحيح خشکسالي تاثير زيادي بر کنترل و کاهش خسارات ناشي از اين پديده خواهد داشت. سنجنده موديس به علت داشتن قدرت تفکيک زماني و مکاني بالا قابليت بالايي در پايش خشکسالي داشته و محصولات آن به طور گسترده اي در نظارت پوياي خشکسالي در مقياس وسيع و طولاني مدت مورد استفاده قرار مي گيرند. در همين راستا اين پژوهش سعي دارد خشکسالي حوضه سيرجان را با استفاده از شاخص هاي ترکيبي NDVI و LST سنجنده موديس ارزيابي نمايد. بدين منظور شاخص VHI از ترکيب شاخص هاي VCI و TCI بر اساس سري هاي زماني 18 ساله (2017-2000) در خرداد ماه محاسبه گرديد. در نهايت نقشه هاي پهنه بندي خشکسالي بر اساس شاخص VHI در چهار طبقه شديد، متوسط، ملايم و بدون خشکسالي توليد گرديد. ارزيابي سري هاي زماني حاصل از شاخص هاي VCI و TCI نشان داد کهارتباط معني داري ميان تغييرات NDVI و LST وجود دارد. نتايج پژوهش نشان داد که بيشترين شدت خشکسالي در سال-هاي 2007 و 2017 اتفاق افتاده است. بطوريکه در سال 2007، 9/26 درصد و در سال 2017، 3/23 درصد از کل حوضه سيرجان در پهنه با خشکسالي شديد قرار گرفته است. همچنين سال 2009 حداقل خشکسالي را تجربه کرده است. به طوري که در اين سال 75/25 درصد از مساحت منطقه در پهنه بدون خشکسالي و تنها 02/0 درصد از منطقه در پهنه با خشکسالي شديد قرار داشته است. به طور کلي در طول بازه زماني مورد مطالعه، بيشترين درصد مساحت طبقات خشکسالي به ترتيب مربوط به طبقه متوسط (57/51 درصد)، ملايم (15/31 درصد)، شديد (11/9 درصد) و بدون خشکسالي (17/8 درصد) بوده است. نتايج حاکي از آنست که در حوضه سيرجان پهنه با شدت خشکسالي بسيار شديد در بازه زماني مورد مطالعه وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی