برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دی 1397 , دوره  25 , شماره  175 ; از صفحه 80 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط قاطعيت با اضطراب صفت-حالت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت/گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: اضطراب صفت حالت يکي از اختلالات روان پزشکي است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط قاطعيت با اضطراب صفت-حالت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سال 96-97 انجام شده است. روش کار: اين مطالعه يک نوع مطالعه مقطعي (توصيفي – تحليلي) بود که تعداد نمونه آن 385 (173 پسر و 212 دختر) بوده است. روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي طبقه اي بود. جهت جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه استاندارد شده اسپيلبرگر و همکاران (1970) براي اندازه گيري اضطراب صفت – حالت و پرسشنامه قاطعيت گامبريل و ريچي (1997) استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد. سطح معني داري در اين مطالعه زير 05/0 در نظر گرفته شد. يافته ها: ميانگين سني دانشجويان مورد مطالعه 53/3± 74/24 سال بود. نتايج اين مطالعه نشان داد که با افزايش اضطراب صفت و حالت در دانشجويان؛ ميانگين نمره پرسشنامه قاطعيت افزايش پيدا مي کند که نشان دهنده کاهش قاطعيت در دانشجويان است. در اين مطالعه سن نيز ارتباط مثبت و معني داري با ميزان قاطعيت در دانشجويان نشان داد (0001/0p=). نتيجه گيري: با توجه به ارتباط قاطعيت و اضطراب و تاثير آن ها بر سلامت روان، عملکرد تحصيلي و شغلي دانشجويان، توجه خاص متخصصان آموزش و برنامه ريزان نسبت به تعيين عوامل بازدارنده و تسهيل کننده بروز رفتار قاطعانه؛ افزايش کارايي نظام هاي مشاوره اي جهت افزايش قاطعيت و کاهش اضطراب، ضروري مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خاطری، س.، و یوسفی، ف. (1397). بررسی ارتباط قاطعیت با اضطراب صفت-حالت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(175 ), 80-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469030Vancouver : کپی

خاطری سرور، یوسفی فایق. بررسی ارتباط قاطعیت با اضطراب صفت-حالت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2022January23];25(175 ):80-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469030IEEE : کپی

خاطری، س.، یوسفی، ف.، 1397. بررسی ارتباط قاطعیت با اضطراب صفت-حالت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(175 ), pp.80-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469030. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی