برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير چراي دام بر تغييرات زيست توده و بازآوري گونه هاي. Festuca ovina L و. Alopecurus textilis Boiss در مراتع منطقه ي پيست اسکي آلوارس در جنوب شرقي سبلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 
هدف از اين تحقيق، بررسي تأثير شدت هاي مختلف چراي دام بر تغييرات بيوماس و تلاش بازآوري گونه هاي Festuca ovina L. و Alopecurus textilis Boiss. مي باشد. سه شدت چرايي (سبک، متوسط و سنگين) با استفاده از روش 4 عامله تعيين شد. در هر مکان 3 ترانسکت 50 متري به طور تصادفي مستقر و روي هر ترانسکت ده پايه از هرگونه انتخاب و نمونه گيري اندام هاي هوايي و زيرزميني در زمان گلدهي انجامشد. بعد از تفکيک اندام هاي زايشي و رويشي و توزين ماده ي خشک آن ها در هر دو گونه، داده ها به منظور بررسي عکس العمل گياه در مقابل چرا و مقايسه ي مکان ها نسبت به اختصاص ماده خشک به اندام هاي مختلف در گونه هاي مورد مطالعه، با استفاده از آزمون هاي آماري تجزيه واريانس يکطرفه و توکي در نرم افزارSPSS16 تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که شدت هاي مختلف چراي دام بر بيوماس کل و وزن (ساقه، برگ، ريشه، گل آذين و بيوماس هوايي) و طول (ريشه، گل آذين و ارتفاع هوايي) تأثير معني دار داشته است (01/0p<). نتايج حاصل از رابطه رگرسيوني بين وزن کل و وزن ماده خشک گل آذين گونه ها نشان داد که با کاهش وزن کل گونه هاي تحت چرا وزن گل آذين نيز کاهش يافته و همبستگي بين آن ها وجود دارد. تلاش بازآوري (درصد وزن خشک گل آذين به بيوماس هوايي) نيز با افزايش چرا افزايش يافته است. در گونه F. ovina وزن گل آذين به ترتيب در منطقه چراي سبک 38/2، چراي متوسط 91/1 و چراي سنگين 99/0گرم در متر مربع و در گونه A. textilis نيز به همان ترتيب 15/3، 58/2 و 53/1 گرم در متر مربع به دست آمد. درصد تلاش بازآوري در گونهF. ovina به ترتيب در شدت چراي سبک، متوسط و سنگين برابر 44/16، 77/19و24/20 درصد و در گونه A. textilisنيز به همان ترتيب93/16، 74/17و56/18 درصد به دست آمد. در مجموع، هر دو گونه در شدت چراي سنگين بيشترين ميزان تلاش براي بازآوري را دارند و سهم بيشتري از منابع خود را به توليد مثل از طريق جنسي اختصاص مي دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 33 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی