برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  70 , شماره  4 ; از صفحه 822 تا صفحه 835 .
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي زماني-مکاني تغييرات کاربري با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تلفيق روش هاي تحليل زنجيره ي مارکف و ژئومد با تأکيد بر کاربري باغ (مطالعه ي موردي: حوزه ي صوفي چاي مراغه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
مدل هاي پيش بيني تغييرات کاربري و پوشش اراضي منبعي مهم براي مديران و تصميم گيران به منظور توسعه ي يک برنامه ي مديريت پايدار زمين است. تغيير در کاربري باغ مي تواند باعث تغيير در منابع آب و همچنين تغيير در ميزان نفوذپذيري خاک گردد. شبيه سازي اين نوع کاربري مي تواند، در مناطقي که با کمبود منابع آب روبه رو هستند، برنامه ريزان محيطي را از تغييرات روي داده در صورت ادامه ي مديريت اعمال شده در يک بازه ي زماني آگاه سازد. تحقيق حاضر نيز به منظور شبيه سازي و پيش بيني تغييرات زماني و مکاني کاربري باغ تا سال 2026 صورت گرفته است. بدين منظور از روش ژئومد براي شبيه سازي مکاني تغييرات کاربري باغ استفاده گرديد و به دليل عدم قابليت اين مدل در شبيه سازي تغييرات زماني، روش تحليل زنجيره ي مارکف براي رفع نقيصه ي مذکور با خطاي تناسب 012/0 مورد استفاده قرار گرفت. به طوري که ابتدا کاربري باغ در سال هاي 1987، 2000 و 2013 با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 5، 7 و 8 بعد از تصحيحات لازم و روش ماشين بردار پشتيبان استخراج گرديد. سپس براي آگاهي از ميزان تأثير هريک از معيارهاي مورداستفاده در تغيير اين نوع کاربري، به جاي روش هاي دلفي از روش آماري رگرسيون لجستيک، استانداردسازي فازي و در نهايت ترکيب خطي وزن دار استفاده گرديد. براي اعتبارسنجي مدل از شاخص ROC بهره گرفته شد. شاخص مذکور با سطح زيرمنحني 91/0 در هر دو شبيه سازي براي سال هاي 2000 و 2013 نشان دهنده ي کارايي خوب مدل ژئومد در شبيه سازي تغييرات مکاني مي باشد. در بازه 26 سال 294 هکتار توسعه باغات وجود دارد و مدل ترکيبي، افزايش 304 هکتار کاربري باغ را تا سال 2026 و براي 13 سال آينده در صورت ادامه ي روش مديريتي اعمال شده تا به حال، نشان مي دهد و اين احتمال وجود دارد که رودخانه ي دائمي صوفي چاي با مصرف بيش از اندازه ي آب براي آبياري درختان مثمر مثل سيب، تبديل به رودخانه ي فصلي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 39 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی