برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل محيطي مؤثر بر پراکنش گونه هاي گياهي در مراتع جنوب شرقي سبلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 
تغييرات ويژگي هاي محيطي يکي از مهم ترين عواملي است که تغييرات مکاني پوشش گياهي را کنترل مي کند، بنابراين آگاهي از نحوه پراکندگي تغييرات عوامل محيطي و گياهان در بين جوامع گياهي مختلف براي دست يابي به مديريت بهتر و بررسي روند تغييرات ضروري است. بدين منظور رويشگاه هاي مرتعي در محدوده حوزه آبخيز بالخلي چاي شهرستان اردبيل انتخاب شد. نمونه برداري با انتخاب 45 رويشگاه و در داخل هر رويشگاه 3 پلات بزرگ 10 مترمربعي با فاصله 40 متر از همديگر و در طول ترانسکت 120 متري گونه هاي انتشار يافته ثبت شد. از داخل پلات وسطي از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتي متري نمونه برداري خاک انجام و پارامترهاي خاکي در آزمايشگاه تعيين و ساير اطلاعات از نقشه هاي ارتفاع، شيب، جهات جغرافيايي، همباران وهمدما براي مکان هاي نمونه برداري استخراج و بر اساس سه طبقه ارتفاعي و بر مبناي بهره-برداري روستايي، روستايي-عشايري و عشايري طبقه بندي شد. ابتدا با تجزيه واريانس اختلاف بين طبقات بررسي شد. گونه هاي گياهي شناسايي شده از نظر ارزش اکولوژيکي کم شونده، زيادشونده و مهاجم بودن طبقه بندي شد. رج بندي با توجه به گونه هاي شناسايي شده و خصوصيات توپوگرافي، بارندگي، دما و پارامترهاي خاکي به روش آناليز تطبيقي متعارف (DCA[1]، RDA[2]، CCA[3]) براي تعيين عوامل مؤثر در انتشار گونه ها انجام شد. نتايج نشان داد که بجز pH عمق زيرين، پتاسيم، شن و رس در دو عمق و سيلت عمق سطحي خاک بقيه عوامل انتخاب شده در سه طبقه ارتفاعي باهم اختلاف معني داري (01/0P<) و (05/0P<) دارند، بنابراين انتظار مي رود اين عوامل در گسترش پوشش گياهي نقش مؤثري داشته باشند. از سطح 45 مکان 89 گونه گياهي، متعلق به 53 جنس و 18 خانواده گياهي شناسايي شد. چهار خانواده Asteraceae، Poaceae، Fabaceae و Lamiaceae غالب و از نظر ترکيب گياهي نيز در هر سه طبقه غلبه با گونه هاي مهاجم، که نشانگر تخريب اين مراتع هستند، مي باشند. نتايج رج بندي نشان داد به ترتيب ارتفاع، جهت، درجه حرارت (حداقل، حداکثر و متوسط)، بارندگي و کربن آلي عمق اول و دوم از عوامل مهم در انتشار گونه هاي گياهي اين مراتع مي-باشند. از نتايج اين تحقيق مي توان در مديريت، احياء و اصلاح اکوسيستم هاي مرتعي جنوب شرقي سبلان و مناطق مشابه استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 29 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی