برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دی 1397 , دوره  25 , شماره  175 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ارزشيابي با استفاده از روش آزمون مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي(DOPS )و روش سنتي برميزان يادگيري مهارت هاي باليني دانشجويان پرستاري، 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ارزشيابي مهارت هاي دانشجويان پرستاري نقش حياتي در تربيت حرفه اي آنان دارد، ولي متاسفانه، کيفيت بسياري از روش هاي ارزشيابي کمتر از حد مطلوب است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ارزشيابي با استفاده از روش آزمون مشاهده مستقيم مهارت هاي عملي (Direct observation of clinical skills-DOPS) و روش سنتي بر مهارت هاي باليني دانشجويان پرستاري در سال 1395 انجام گرفت. روش کار: در يک مطالعه نيمه تجربي، 108 دانشجوي پرستاري سال آخر به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفي به دو گروه کنترل و مداخله تخصيص داده شدند. در گروه مداخله مهارت هاي پانسمان، رگ گيري و ساکشن کردن توسط روش DOPS و در گروه کنترل بر اساس روش جاري و روش روتين دانشکده ارزشيابي شد. نهايتا در انتهاي مطالعه مهارت هاي مورد نظر در دو گروه توسط چک ليست بررسي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آمار توصيفي و استنباطي کاي دو، تي مستقل و همبستگي پيرسون و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: آزمون آماري تي مستقل تفاوت آماري معنا داري در ميانگين نمرات مهارت هاي پانسمان، رگ گيري و ساکشن کردن بين دو گروه مداخله و کنترل نشان داد (001/0p<). نتايج افزايش معناداري در مهارت هاي ذکر شده در مرحله سوم ارزشيابي در گروه مداخله نشان داد که آزمون آماري ANOVA اين افزايش را معنادار نشان داد (001/0p<). نتيجه گيري: با توجه به ارتقاء مهارت هاي باليني در دانشجويان گروه مداخله، پيشنهاد مي شود از روش ارزشيابي DOPS به عنوان روشي با قابليت اجرايي بالا، عيني و معتبر براي ارزيابي مهارت هاي باليني و ارزشيابي يادگيري دانشجويان پرستاري و همچنين در زمان پذيرش مسئوليت هاي حرفه اي افراد در علوم پزشکي استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جاسمی، م.، و آهنگرزاده رضایی، س.، و همتی مسلک پاک، م.، و مددی پور، ن.، و چراغی، ر. (1397). بررسی تاثیر ارزشیابی با استفاده از روش آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی(DOPS )و روش سنتی برمیزان یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری, 1395. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(175 ), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469007Vancouver : کپی

جاسمی مدینه، آهنگرزاده رضایی سهیلا، همتی مسلک پاک معصومه، مددی پور نسیم، چراغی روزیتا. بررسی تاثیر ارزشیابی با استفاده از روش آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی(DOPS )و روش سنتی برمیزان یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری, 1395. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2022January24];25(175 ):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469007IEEE : کپی

جاسمی، م.، آهنگرزاده رضایی، س.، همتی مسلک پاک، م.، مددی پور، ن.، چراغی، ر.، 1397. بررسی تاثیر ارزشیابی با استفاده از روش آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی(DOPS )و روش سنتی برمیزان یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری, 1395. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(175 ), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469007. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی