برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  30 , شماره  114 ; از صفحه 2 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات زماني کوتاه مدت رواناب، غلظت رسوب در کاربري هاي اراضي مختلف و دو شدت بارش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 
چکیده: 
تغيير کاربري اراضي بر ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک و در نتيجه آن بر مولفه هاي هيدرولوژيکي مانند حجم روان آب و غلظت رسوب تاثير مي گذارد. اطلاعات کمي درباره تغيير پذيري زماني اين مولفه هاي هيدرولوژيکي در کاربري ها و شدت بارش هاي مختلف وجود دارد، لذا هدف از اين تحقيق بررسي اثر کاربري هاي مختلف اراضي بر زمان شروع روان آب، حجم روان آب و غلظت رسوب در دو شدت انتخابي است. به اين منظور با استفاده از شبيه ساز باران اثر دو شدت بارش 51 و 86 ميلي متر بر ساعت در چهار کاربري مرتع، عدس، کاه و کلش و زمين باير در پلات يک متر مربعي در ايجاد روان آب و رسوب در پايگاه تحقيقاتي دانشگاه گنبد مورد بررسي قرار گرفت. هم چنين تغييرات زماني ميزان روان آب و غلظت رسوب براي مدت 30 دقيقه در فواصل زماني 6 دقيقه براي هر کاربري اندازه گيري شد. نتايج تحقيق حاکي از تفاوت معني دار زمان شروع روان آب، حجم روان آب و غلظت رسوب در سطح احتمال پنج درصد در دو شدت بارش مورد مطالعه با توجه به نوع کاربري بود. حجم روان آب و غلظت رسوب در همه ي بازه هاي زماني مورد بررسي در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني داري داشت. حجم روان آب در کاربري هاي مختلف در شدت هاي بارش 51 و 86 ميلي متر بر ساعت به ترتيب از 3/2 تا 24 ليتر و از 38/6 تا 8/46 ليتر در 30 دقيقه متغير بود. هم چنين غلظت رسوب در شدت بارش 86 ميلي متر بر ساعت به ترتيب در کاربري مرتع، عدس، کاه و کلش و باير 59/0، 63/0، 16/1 و 85/1 گرم در ليتر و در شدت بارش 51 ميلي متر به ترتيب 35/0، 48/0، 79/0 و 26/1 گرم در ليتر بود. در دو شدت بارش مورد بررسي، اختلاف ميانگين حجم روان آب و غلظت رسوب در کاربري هاي مطالعه شده با آزمون T-استودنت نشان دهنده تفاوت معني داري بود. هم چنين نتايج آزمون T-استودنت نشان داد که حجم روا ن آب به غير از کاربري عاري از پوشش، در بقيه کاربري هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري در سطح %5 دارند و غلظت رسوب فقط در پلات کاربري مرتع در سطح %5 اختلاف معني داري دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی