برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  - , شماره  46 ; از صفحه 379 تا صفحه 395 .
 
عنوان مقاله: 

خوانشي بوم گرايانه از شعر زنانِ شاعر هرمزگان «با تأکيد بر اشعار دهة هفتاد و هشتاد»

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
واکنش شاخه هاي مختلف علوم انساني به بحران زيست محيطي، به شکل گيري مباحث ميان رشته اي تازه اي ازجمله زبان شناسي زيست محيطي با زيرشاخه هايش، اخلاق زيست محيطي و نقد بوم گرا در حوزة ادبيات منجر شد. نقد بوم گرا که در نيمة دوم قرن بيستم شکل گرفت، به بررسي رابطة ادبيات و محيط فيزيکي مي پردازد و ناقد بوم گرا، دغدغه هاي زيست محيطي را لحاظ مي کند. اين پژوهش با مطالعة بوم گرايانة اشعار زنان هرمزگان در پي پاسخ به اين پرسش است که «درونمايه و مضمون اصلي شعرِ زيست محيطي زنان هرمزگان براساس نحوة نگرش شان به طبيعت در راستاي ادبيات و محيط زيست چيست؟ جامعة آماري مورد مطالعة اين پژوهش، شعر تعدادي از زنان شاعر استان هرمزگان در دهة هفتاد و هشتاد است. اين نوشتار با بررسي اشعار زيست محيطي زنان اين استان، به چگونگي استفاده از عناصر و تصاوير طبيعي در راستاي تجلي رابطة انسان و طبيعت پرداخته است. يافته ها نشان مي دهد که عناصر زيست محيطي در شعر زنانِ شاعر هرمزگاني نقش واکنش شاخه هاي مختلف علوم انساني به بحران زيست محيطي، به شکل گيري مباحث ميان رشته اي تازه اي ازجمله زبان شناسي زيست محيطي با زيرشاخه هايش، اخلاق زيست محيطي و نقد بوم گرا در حوزة ادبيات منجر شد. نقد بوم گرا که در نيمة دوم قرن بيستم شکل گرفت، به بررسي رابطة ادبيات و محيط فيزيکي مي پردازد و ناقد بوم گرا، دغدغه هاي زيست محيطي را لحاظ مي کند. اين پژوهش با مطالعة بوم گرايانة اشعار زنان هرمزگان در پي پاسخ به اين پرسش است که «درونمايه و مضمون اصلي شعرِ زيست محيطي زنان هرمزگان براساس نحوة نگرش شان به طبيعت در راستاي ادبيات و محيط زيست چيست؟ جامعة آماري مورد مطالعة اين پژوهش، شعر تعدادي از زنان شاعر استان هرمزگان در دهة هفتاد و هشتاد است. اين نوشتار با بررسي اشعار زيست محيطي زنان اين استان، به چگونگي استفاده از عناصر و تصاوير طبيعي در راستاي تجلي رابطة انسان و طبيعت پرداخته است. يافته ها نشان مي دهد که عناصر زيست محيطي در شعر زنانِ شاعر هرمزگاني نقش بارزي دارند و در اين ميان «دريا» و متعلقات آن از قبيل «موج»، «ساحل»، «لنگر» و امثال اين موارد بيشترين ميزان توجه را به خود اختصاص داده است. درونماية اصلي اين اشعار مبتني بر توصيف عناصر زيست محيطي است؛ رويکرد درونگرا و احساسي زنان هرمزگاني بر جنبه هاي زيبايي شناسانة دريا به عنوان مهم ترين عنصر طبيعي زندگي در جنوب کشور متمرکز شده است. اين زنان بدون اينکه به صورت مستقيم به بيان دغدغه هاي زيست محيطي خود بپردازند؛ بر نقش انکارناشدني اين عنصر در تمام ابعاد زندگي مردمِ جنوب و لزوم تکريم و بزرگداشت آن تأکيد کرده اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی