برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1397 , دوره  25 , شماره  176 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرينات پيلاتس و مصرف بتا گلوکان جو بر مقادير پلاسمايي ابستاتين و کوله سيستوکينين در زنان داراي اضافه وزن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير هشت هفته تمرين پيلاتس و مصرف β گلوکان جو بر مقادير پلاسمايي ابستاتين وکوله سيستوکينين در زنان داراي اضافه وزن بود. روش کار: در اين تحقيق نيمه تجربي 32 زن با دامنه سني 63/6 ± 70/39 سال، قد 30/6 ± 85/157 سانتي متر، وزن 25/6 ± 38/69 کيلوگرم و شاخص توده بدني 15/1 ± 76/27 کيلوگرم بر مترمربع به طور تصادفي به چهار گروه کنترل، تمرين پيلاتس، نان جو و ترکيبي تقسيم شدند. ابتدا جهت سنجش سطوح ابستاتين و کوله سيستوکينين از آزمودني ها خون گيري به عمل آمد. سپس آزمودني هاي گروه تمرين پيلاتس و گروه ترکيبي تحت تاثير تمرين پيلاتس (8 هفته، 3 جلسه در هفته، هر جلسه 1 ساعت) قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه هاي ترکيبي و نان جو، يک عدد نان جو حاوي 5 گرم بتاگلوکان را به مدت 8 هفته (يک بار در روز) دريافت کردند. گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکردند. سطوح ابستاتين و کوله سيستوکينين پس از 8 هفته تمرين پيلاتس مجددا به روش الايزا اندازه گيري شد. مقايسه درون گروهي داده ها با آزمون t – همبسته و مقايسه بين گروهي با تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) انجام شد. يافته ها: نتايج نشان داد پس از 8 هفته تمرين پيلاتس و مصرف β گلوکان جو در هيچ يک از گروه هاي تحقيق در سطح ابستاتين تغييرات معناداري مشاهده نشد (05/0p> )؛ اما در دو گروه ترکيبي و گروه نان جو افزايش معني دار کوله سيستوکينين مشاهده شد (05/0 p≤ ). نتيجه گيري: بر اساس اين يافته ها استنباط مي شود که هشت هفته تمرينات پيلاتس و مصرف β گلوکان جو باعث افزايش معنادار مقادير پلاسمايي کوله سيستوکينين در زنان داراي اضافه وزن مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایوبی اصل، ر.، و تقیان، ف. (1397). تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف بتا گلوکان جو بر مقادیر پلاسمایی ابستاتین و کوله سیستوکینین در زنان دارای اضافه وزن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(176 ), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468967Vancouver : کپی

ایوبی اصل راضیه، تقیان فرزانه. تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف بتا گلوکان جو بر مقادیر پلاسمایی ابستاتین و کوله سیستوکینین در زنان دارای اضافه وزن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2022January18];25(176 ):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468967IEEE : کپی

ایوبی اصل، ر.، تقیان، ف.، 1397. تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف بتا گلوکان جو بر مقادیر پلاسمایی ابستاتین و کوله سیستوکینین در زنان دارای اضافه وزن. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(176 ), pp.1-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468967. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی