برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1396 , دوره  24 , شماره  161 ; از صفحه 106 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اختلال وسواس-اجباري در مبتلايان ميگرني و مقايسه آن با افراد عادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زابل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از اختلال هاي روان شناختي که به لحاظ نظري، بي ارتباط با ميگرن نيست، اختلال وسواس اجباري است که با افکار وسواسي و اعمال وسواسي توصيف مي شود. بنابراين، پژوهش حاضر باهدف بررسي مقايسه اي مولفه هاي اختلال وسواس-اجباري در بيماران ميگرني و افراد سالم انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر، علي-مقايسه اي بود و جامعه آماري کليه بيماران سردردي مراجعه کننده به بيمارستان خاتم الانبياء شهر زاهدان در سال 1394 بودند که با استفاده از Gpower تعداد 105 مبتلابه ميگرن با تشخيص قطعي نورولوژيست و پرسشنامه ميگرن اهواز شناسايي و با نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و با 105 نفر از افراد عادي مقايسه شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه هاي سردرد ميگرن اهواز(AMQ) و اختلال وسواسي-اجباري (OCI-R) فوا و همکاران (1998) بودند. داده ها با استفاده از نرم افراز آماري SPSS. 19 و شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون تحليل واريانس چندمتغيره تحليل شدند. يافته ها: نتايج حاکي از اين بود بين دو گروه مبتلا و غير مبتلا به ميگرن در نمرات مولفه هاي اختلال وسواسي-اجباري تفاوت معناداري وجود داشت به گونه اي که مبتلايان ميگرني در نمرات شستشو، نظم، وارسي، خنثي سازي و وسواس فکري نمرات بيشتري کسب کرده بودند (05/0p=<). اما در مولفه انباشتبين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد (05/0p>). نتيجه گيري: يافته هاي به دست آمده، از حيث توجه هر چه بيشتر به اختلال وسواس-اجباري در کاهش حملات ميگرني حائز اهميت است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی