برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سطح ليپيدهاي سرمي و ساير متغيرهاي زمينه اي با اختلالات شناختي سالمندان شهر اميرکلا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
چکیده: 
اهداف دخالت عواملي چون ميزان غلظت ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرمي به عنوان يکي از عوامل خطر بالقوه براي اختلالات شناختي گزارش شده است. اين مطالعه با هدف تأثير عوامل زمينه اي و سطح ليپيدهاي سرمي بر اختلالات شناختي سالمندان انجام شد. مواد و روش ها اين مطالعه مقطعي در بازه زماني 6 ماه دوم سال 1395 روي 1519 سالمندان شهر اميرکلا به صورت سرشماري انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها شامل فرم جمع آوري اطلاعات زمينه اي سالمندان و آزمون بررسي مختصر وضعيت شناختي بود. داده ها با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS و آمار توصيفي و آماره هاي تحليلي کولموگروف اسميرنوف، کاي دو، آناليز واريانس و آزمون هاي تعقيبي توکي تجزيه و تحليل شد. يافته ها بنابر نتايج، 9/0 درصد (13 سالمند) دچار اختلال شناختي شديد بودند. نتايج حاصل از آزمون کاي دو، رابطه معني داري بين جنسيت و طبقه بندي اختلالات شناختي را نشان داد (P<0/05). همچنين تفاوت آماري معني داري بين متغيرهاي سن، جنسيت، فشار خون، کلسترول تام و ليپوپروتئين کم چگال با گروه هاي طبقه بندي شده اختلالات شناختي سالمندان برقرار شد (P≤ 0/05). نتيجه گيري غربالگري هاي مربوط به اختلالات شناختي جزء توصيه هاي اين مطالعه است، زيرا تشخيص و درمان زودرس اين بيماري، به ويژه در گروه هاي پرخطر مانند زنان و سالمندان دچار هيپرتانسيون و اختلال پروفايل ليپيدهاي سرم مي تواند نقش مهمي در کنترل بهتر بيماري و کاهش بار مراقبتي اين بيماران ايفا کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی آهنگر، ع.، و سعادت، پ.، و حسینی، س.، و بیژنی، ع.، و سمائی، س.، و مصطفی زاده بورا، م.، و کلانتر، م. (1397). ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا. سالمند, 13(5 (ویژه نامه) ), 534-548. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468959Vancouver : کپی

احمدی آهنگر علیجان، سعادت پیام، حسینی سیدرضا، بیژنی علی، سمائی سیداحسان، مصطفی زاده بورا مصطفی، کلانتر ماندانا. ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا. سالمند. 1397 [cited 2022January24];13(5 (ویژه نامه) ):534-548. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468959IEEE : کپی

احمدی آهنگر، ع.، سعادت، پ.، حسینی، س.، بیژنی، ع.، سمائی، س.، مصطفی زاده بورا، م.، کلانتر، م.، 1397. ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا. سالمند, [online] 13(5 (ویژه نامه) ), pp.534-548. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468959. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی