5 SID.ir | مقايسه دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد ايستاده در پيشگويي اضافه وزن/چاقي دانشجويان پسر

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد ايستاده در پيشگويي اضافه وزن/چاقي دانشجويان پسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فيزيولوژي ورزش، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: چاقي مرکزي بدن نسبت به چاقي کل بدن، پيش بيني کننده بهتري براي ريسک فاکتورهاي بيماري هاي قلبي عروقي هم در کودکان و هم در بزرگسالان است. دور کمر به عنوان يک شاخص چاقي مرکزي بدن؛ از طرفي، نسبت دور کمر به قد ايستاده به عنوان يک جايگزين، و يک اندازه مستقل از سن براي تشخيص خطر بيماري هاي قلبي عروقي ارائه شده اند. هدف از مطالعه حاضر مقايسه دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد ايستاده در پيشگويي اضافه وزن/چاقي دانشجويان پسر بود. روش کار: آزمودني ها دانشجويان پسر جديدالورود دانشگاه فردوسي مشهد با دامنه سني 18 تا 22 سال بودند. قد، وزن، نمايه توده بدن، دور کمر، دور باسن، نسبت دور کمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد ايستاده به صورت پابرهنه و با کمترين لباس اندازه گيري شد. از آزمون هاي ANOVA و تحليل ROC براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. يافته ها: ميانگين دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن و نسبت دور کمر به قد ايستاده در گروه هاي مختلف شاخص توده بدن تفاوت معني داري داشتند. همچنين، سطوح زير منحني براي WC (003/0=p) و WHtR (013/0=p) تفاوت معني داري داشتند، اما WHR معني دار نبود (335/0=p). نتيجه گيري: شاخص هاي WC و WHtR در مقايسه با WHR قدرت تشخيص بهتري در اضافه وزن و چاقي دارند. با اين حال WC به دليل سهولت يادگيري در اندازه گيري، در مقايسه با دو شاخص ديگر، و همچنين به دليل کم هزينه بودن مناسب تر است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 26
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی