4 SID.ir | بررسي دريافت درشت مغذي ها در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي کيستيک به تفکيک زيرگروه بر اساس معيار روتردام

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي دريافت درشت مغذي ها در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي کيستيک به تفکيک زيرگروه بر اساس معيار روتردام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامايي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سندرم تخمدان-پلي­ کيستيک (Polycystic Ovary Syndrome-PCOS) شايع ترين اختلال آندوکرين در زنان ايراني در سنين باروري مي­ باشد. تغذيه يکي از عوامل مؤثر احتمالي در شدت اين بيماري ذکر شده است. تاکنون مطالعه­ اي که به بررسي وضعيت تغذيه­ اي در بين فنوتايپ هاي مختلف PCOS بپردازد انجام نشده است. لذا، اين مطالعه با هدف مقايسه دريافت غذايي درشت-مغذي­ ها در ­ زيرگروه­ هاي ­ PCOS­ انجام شد. روش کار: 182 شرکت کننده با روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه مورد-شاهدي حاضر شدند. گروه­ بندي بر اساس معيار روتردام صورت گرفت: گروه A (41 نفر)، گروه B (33 نفر)، گروه C (40 نفر) و گروه D (37 نفر) و گروه شاهد (31 نفر). بررسي دريافت غذايي (درشت-مغذي­ ها) با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک 168 آيتمي انجام گرفت. تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون کروسکال­ واليس (KW) و من­ ويتني (MW) انجام گرفت. P معنادار براي آزمون کروسکال­ واليس 05/0و براي من­ ويتني طبق قضيه تصحيح بن_فروني 005/0 در نظر گرفته شد. يافته ها: دريافت چربي­ تام در زيرگروه­ هاي A، B و C نسبت به شاهد کمتر بود (001/0P<). زيرگروه A نسبت به شاهد، دريافت کمتر PUFA و MUFA (005/0P<) و دريافت بيشتر چربي­ ترانس داشتند (001/0P<). تمام زيرگروه­ هاي PCOS نسبت به شاهد، مصرف بيشتر کربوهيدرات و مصرف کمتر فيبرتام داشتند (001/0P<). بين زيرگروه­ هاي مختلف PCOSبا يکديگر و گروه شاهد اختلاف معناداري از نظر دريافت چربي­ هاي اشباع شده، پروتئين و فيبر محلول مشاهده نگرديد (05/0P>). نتيجه­ گيري: پيشنهاد مي­ شود که با تغيير و اصلاح در شيوه تغذيه بيماران PCOSتا حد زيادي ازمشکلات و عوارض وابسته اين بيماري کاسته شود و گام بزرگي در جهت بهبود وضعيت اين بيماران برداشته شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 20
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی